Examenresultaten

21 November 2016

Op 21 november 2016 zijn geslaagd voor het master II-examen:

- C.J.P. (Hans) van der Bas. Zijn scriptie had als titel ‘Kerk en prediking. Wat de kerk der hervorming in de Nederlanden in ambtelijke vergaderingen besluit en belijdt in de jaren 1568 – 1620 vergeleken met homiletische ontwerpen en preken’.
- B. (Bongil) Park. Zijn scriptie had als titel ‘Calvijns visie over “vluchteling en vervolging” in zijn praelectiones van het bijbelboek Daniël’. Bongil ontving het predicaat ‘cum laude’.
 
 

« Nieuwsarchief