Een nieuwe rector

22 December 2016

Gisteren vond aan de TUA de rectoraatsoverdracht plaats. Na drie jaar rectorschap droeg prof. dr. H.G.L. Peels de rectorsketen over aan prof. dr. H.J. Selderhuis.
Voorafgaand sprak eerstgenoemde een rede uit: http://www.webkey7.nl/tua/images2/rede_rectoraatsoverdracht_21_december_2016.pdf rede_rectoraatsoverdracht_21_december_2016.pdf

 

« Nieuwsarchief