Overeenkomst STTRII

1 Mei 2017

Overeenkomst Evangelical-Reformed Seminary Jakarta (STTRII)

In de morgendienst van eerste paasdag heeft TUA-rector prof. dr. H.J. Selderhuis – onder het toeziend oog van ongeveer 5000 kerkgangers – namens de TUA een overeenkomst tot nauwere samenwerkin met het Evangelical-Reformed Seminary (STTRII) ondertekend. Van de zijde van het STTRII ondertekende dr. Stephen Tong, rector van het seminarie. Inmiddels werken twee docenten van deze opleiding aan een promotietraject bij de TUA. Onderdeel van de overeenkomst is ook de uitwisseling van studenten, waarbij TUA-studenten vooral kennis kunnen maken met het evangelisatie- en zendingswerk dat van de kerk waaraan het STTRII verbonden is, uitgaat.
Prof. Selderhuis: ‘Het is indrukwekkend te zien hoezeer hier verlangd wordt naar goede gereformeerde theologie, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn om studenten uit Nederland hier ervaring op te laten doen.’   
Eerder sloot de TUA al een Memorandum of Understanding met de North-West University, Zuid-Afrika (2005), Westminster Theological Seminary Philadelphia, USA (2014), Chongshin University, Seoul, Zuid-Korea (2015) en onlangs met het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, USA.
 
 
 

« Nieuwsarchief