NSE: TUA-studenten tevreden

18 Mei 2017

Uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 blijkt dat de TUA tevreden studenten heeft. Hun oordeel over de theologiestudie aan de TUA is op alle onderzochte deelgebieden (ruim) hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het meest enthousiast zijn de studenten over het studierooster, de groepsgrootte en de stage-ervaring. Ook de onderdelen inhoud, algemene vaardigheden, docenten, studiebegeleiding, toetsing & beoordeling, informatievoorziening, studielast, stage & opleiding en uitdagend onderwijs scoren hoog, met elk minstens 4 punten op een schaal van 1 tot 5. Alle onderzochte deelgebieden komen in absolute scores hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Een aanzienlijk deel bevindt zich zelfs significant boven het landelijk gemiddelde.
 
TUA-studenten geven hun studie in de NSE 2017 gemiddeld een 4,48 op een schaal van 1 tot 5. De sfeer krijgt zelfs een 4,66. Bij de vraag of ze hun studie aan anderen zouden aanbevelen, is de score 4,36.

Het is het zevende jaar dat de TUA aan de NSE heeft meegedaan. De uitslagen overziend, kunnen we concluderen dat TUA-studenten behoorlijk stabiel tevreden zijn over hun studie. De gemiddelde score over alle vragen over alle jaren komt, met wat lichte schommelingen, uit op ruim 4 punten.

We zijn dankbaar voor dit resultaat.

 

« Nieuwsarchief