Start Puritan Research Center

14 September 2017

TUA start Puritan Research Center:

Strategisch partnerschap Theologische Universiteit Apeldoorn en het Puritan Reformed Theological Seminary Grand Rapids

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) (Grand Rapids, USA) zijn per 12 september een strategisch partnerschap aangegaan dat zich uit in de oprichting van een ‘Puritan Research Center’ en een gezamenlijk double-degree programma (PhD). De samenwerking komt voort uit het verlangen van zowel TUA als PRTS om in dienst van kerk en wetenschap hun kennis en inzicht wereldwijd te delen.

Puritan Research Center
Het Puritan Research Center wil dienen als centrum voor onderzoek, onderwijs en publicaties op het gebied van puritanisme, nadere reformatie en piëtisme. Doel is om verbinding te ontwikkelen met de academische wereld in Europa en de Verenigde Staten.

Joel R. Beeke, president van het PRTS: ‘Het doel van het Puritan Research Center is om wereldwijd onderzoek, onderwijs en publicaties te promoten en te ondersteunen, waarmee zowel kerk als academie worden gediend.’

Herman J. Selderhuis, rector van de TUA: ‘Het Puritan Research Center zet in op het onderzoek van de geschiedenis en theologie van het puritanisme en de wereldwijde doorwerking daarvan. Daarbij wordt ook het onderzoek van de Nadere Reformatie en het Duitse Pietisme betrokken. Nadrukkelijk willen we in dit Center de samenwerking met het Hersteld Hervormd Seminarie en de Stichting Studie Nadere Reformatie zoeken.’

Het primaire middel dat het onderzoekscentrum hiervoor wil inzetten, is een digitale leeromgeving voor onderzoek, onderwijs en publicaties, waar bronnen en secundaire literatuur worden gepubliceerd, samen met praktisch materiaal dat de lezer in staat stelt om het puriteins gedachtegoed op een bruikbare, betekenisvolle manier te onderzoeken. Het Puritan Research Centre is online toegankelijk via www.prc.prts.edu.

Double-degree programma
De TUA en het PRTS willen elkaar in het double-degree programma ondersteunen en de verantwoordelijkheid delen op het gebied van begeleiding, coördinatie en examinering van het werk van een onderzoeker bij het verkrijgen van de doctorsgraad. Studenten die zijn toegelaten tot het gezamenlijke programma krijgen een dubbele graad.
Het gezamenlijke doctoraatsprogramma wil dienen als een onderzoeks-, onderwijs- en publicatieprogramma voor Bijbelse en historische theologie, en wil verbanden ontwikkelen met de academische wereld in Europa en de Verenigde Staten.

Joel R. Beeke, president van het PRTS: ‘We vertrouwen erop dat door Gods genade dit gezamenlijke doctoraatsprogramma, dat zowel solide gereformeerde academische vorming als vitale vroomheid onderstreept, kerk en wetenschap op een onvergelijkbare manier zal dienen en zo de gereformeerde gemeenschap wereldwijd zal versterken.’

Herman J. Selderhuis, rector van de TUA: ‘Dit gezamenlijke PhD-programma biedt nieuwe mogelijkheden voor studenten en voor uitwisseling tussen beide faculteiten, en wil een gezamenlijke visie delen gebaseerd op de gereformeerde confessie. Het programma streeft ernaar de theologie van de Reformatie en de gereformeerde belijdenisgeschriften in relatie te brengen met de werkelijkheid van kerk en maatschappij in de 21e eeuw.

Over TUA en PRTS
Sinds 1894 vervult de TUA haar historische missie om predikanten op te leiden voor de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De universiteit heeft zich ontwikkeld tot een instituut voor theologisch onderwijs en onderzoek, ook door en voor mensen van buiten de eigen denominatie, zowel uit Nederland als daarbuiten. De filosofie van de universiteit is gebaseerd op de autoriteit van Gods Woord en de universiteit streeft ernaar om de Reformatie en de gereformeerde belijdenisgeschriften te verbinden met de werkelijkheid van kerk en maatschappij in de 21e eeuw. De universiteit telt meer dan 125 studenten.

Ontstaan in 1994 is het Puritan Reformed Theological Seminary inmiddels een geaccrediteerde onderwijsinstelling voor MA-, MDiv-, ThM- en PhD-graden. Zijn missie is om studenten voor te bereiden om wereldwijd Christus en Zijn kerk te dienen met een Bijbelse, ervaren en praktische bediening. Het seminarie telt bijna 150 studenten, heeft tien professoren, twintig internationaal bekende gastdocenten en een ondersteunende staf van twaalf personen.

 


« Nieuwsarchief