Raad van toezicht

Drs. Born
Drs. R.W.J. Soeters, voorzitter
- Predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Amersfoort
Nevenfuncties:
- Voorzitter Deputaten Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerken
- Lid van de Projectbegeleidingsgroep en voorzitter van de werkgroep
Pastoraat ICF Amersfoort
- Lid van de raad van toezicht NCRV
 
Mw. drs. Van Dijk
Drs. E.J van Dijk, secretaris
- Directeur Evangelische Hogeschool
Nevenfuncties:
- Lid raad van advies Nederlands Dagblad
- Lid raad van advies ForumC
- Lid raad van advies IFES
- Lid Klankbordgroep Driestar Educatief
- Lid van de klachtencommissie inzake (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties binnen de CGK
 
Prof. Breugel
Prof. dr. ir. K. van Breugel
- Hoogleraar Beton Technische Universiteit Delft
Nevenfuncties:
- Lid raad van toezicht 'Jessehofí
- Commissaris Inashco BV
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad van Instituut voor Cultuur Ethiek
- Lid/voorzitter van diverse nationale en internationale werkgerelateerde commissies en werkgroepen
 
T. Loonstra, RA
 
 
Mr. H.E. Oevermans
- Directeur van de Academie Mens en Organisatie aan de Christelijke Hogeschool Ede
Nevenfuncties:
- Voorzitter klachtcommissie ROC A-12 Ede
- Redacteur van het tijdschrift Wapenveld
- Ouderling CGK Bennekom

Zie voor een omschrijving van de taken van de raad van toezicht het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/deputaten_toezicht.pdf deputaten_toezicht.pdf