Curatorium

In 2017/2018 geldt de volgende taakverdeling:
Preses: drs. C. van Atten
Assessor: ds. P.D.J. Buijs
Secretaris: drs. G. van Roekel

Zie voor een omschrijving van de taken van het curatorium het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/curatorium.pdf curatorium.pdf