Curatorium

In 2014/2015 geldt de volgende taakverdeling:
Preses: drs. R. van de Kamp
Assessor: ds. J.G. Schenau
Secretaris: drs. G. van Roekel

Zie voor een omschrijving van de taken van het curatorium het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/curatorium.pdf curatorium.pdf