Curatorium

In 2013/2014 geldt de volgende taakverdeling:
Preses: ds. P.D.J. Buijs
Assessor: drs. R. van de Kamp
Secretaris: drs. G. van Roekel (vanaf 1 januari 2014)

Zie voor een omschrijving van de taken van het curatorium het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/curatorium.pdf curatorium.pdf