Organogram

De Theologische Universiteit is een onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De generale synode van 28 mei 2008 heeft bepaald dat de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Apeldoorn, een zelfstandig rechtspersoon is op grond van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is vastgelegd in artikel 84 van de Kerkorde.
Organogram