Admissiale studenten

De Regelingen Admissiale Studenten treft u aan in onderstaand document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/regelingen-admissiale-studenten.pdf regelingen-admissiale-studenten.pdf
 
Tevens treft u hier de regeling aan m.b.t. het studiefonds voor admissale studenten:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/regeling_studiefonds_2017-2018-2019.pdf regeling_studiefonds_2017-2018-2019.pdf

Informatie voor preekvoorzieners:
De pretor is namens de rector de contactpersoon tussen de preekvoorzieners en de studenten. Als een student preekconsent heeft ontvangen, mag hij in de zomermaanden (juli en augustus) zelf zijn preekbeurten regelen. Buiten deze periode worden alle preekbeurten door de pretor geregeld. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om data aan te leveren, in februari en in juni. Hiervoor zal een oproep in De Wekker worden gedaan. De mogelijkheid om data aan te leveren is alleen voor die gemeentes die vacant zijn.

De volgende studenten zijn via de pretor te benaderen, voor afspraken over de liturgie etc. kan hun eigen e-mailadres worden gebruikt :