Vakgroepen

Er zijn vier vakgroepen. De leden van een vakgroep bestaan uit de hoogleraren en docenten van het betreffende vakgebied en een vertegenwoordiger van de studenten.

- De vakgroep Bibliologie houdt zich in gezamenlijk beraad bezig met de samenhang van de vakken binnen de vakgroep, doet onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke planning in verband met projecten en bewaakt de kwaliteit van de bibliologische studie.
Het tentamen ‘bijbelkennis’ wordt door de studentenvertegenwoordiger, in overleg met een ander lid van de vakgroep bibliologie, schriftelijk afgenomen.
- De vakgroep Systematische theologie houdt zich in gezamenlijk beraad bezig met de onderlinge samenhang van de vakken binnen de vakgroep, onderzoekt op welke wijze een planmatige onderlinge afstemming van bepaalde onderzoeksvelden en onderwijsprojecten vruchtbaar kan worden gemaakt en bewaakt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen de vakgroep.
- De vakgroep Ecclesiologie houdt zich in gezamenlijk beraad bezig met het uitzetten van lijnen waar¬langs de studie zich binnen de vakgroep beweegt en met het vaststellen van projecten die de studie tot object heeft. Tevens bewaakt zij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen de vakgroep.
- De vakgroep Diakoniologie houdt zich in gezamenlijk beraad bezig met de samenhang van de vakken binnen de vakgroep, doet onderzoek naar onderdelen die hierbinnen ontbreken en beraadt zich over gezamenlijke onderwijsprojecten en onderzoekswerkzaamheden.

Vragen voor de vakgroep(en) kunnen aan de studentenvertegenwoordiger worden doorgegeven.