Home

Een dienstbare invulling na jouw opleiding

Aan de TUA kun je studeren in de bachelor, de master, en je kunt er de Nederlanfs Gereformeerde Predikantenopleidingvolgen. Na je theologiestudie aan de TUA zijn er, naast natuurlijk het predikantschap, allerlei beroepen denkbaar.