Home

Master theses

Master theses

2020

2019

 

2018

  • Besten, J.J. den, Godsdienstpedagogiek van de twijfel? Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar de rol van geloofstwijfel in het godsdienstonderwijs op de GSR in Rotterdam
  • Bezemer, H.C., “David zegt van Hem”. Een onderzoek naar de functie van Psalm 16 in Handelingen 2
  • Biewenga, J.H., De preek als TED-talk. Een homiletisch onderzoek naar de mogelijkheid om de methode van de TED-talk te gebruiken als preekvorm
  • Bosker, G.M., De troost van een heerlijke toekomst. Een dogmenhistorisch onderzoek naar ontwikkelingen in de eschatologie van de Nadere Reformatie aan de hand van de catechismusverklaringen van Z. Ursinus, W. Teellinck, P. van der Hagen en T. van der Groe
  • Buth, S.M., Onbekend en onbemind? Een onderzoek naar de opvattingen van christelijke gereformeerde jongeren over de exclusiviteit van de weg tot behoud die in het christelijk geloof beleden wordt in het licht van de hedendaagse maatschap¬pelijke context en actuele theologische debatten hieromtrent
  • Jeong, D., Dic Ecclesiae. Een onderzoek naar de uitleg van Mattheüs 18:15-17 bij Luther, Calvijn en Cajetanus in relatie tot hun exegetische methode
  • Koelewijn, R., Efraïm, een fase die voorbij ging? Een onderzoek naar de plaats en functie van de stam Efraïm in de theologie van Rechters
  • Park, S., Paul’s Hermeneutics of the Old Testament Citations in Galatians 3: 10-14
  • Pronk, J.C., Viva vox Dei. De levende stem van God. Een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron
  • Vulpen, J. van, (Wan)hoop in duisternis? Tekstanalyse en contextuele lezing van Psalm 88