Webshop

De vroegchristelijke uitleg van Filippenzen 2: 6-11

Product image
M.A. van Willigen

De vroegchristelijke uitleg van Filippenzen 2: 6-11 bezien vanuit de historische context en belicht vanuit de eerste eeuwen

€ 9,95

More about this book

In deze Apeldoornse Studie zijn zeven artikelen van (kerk)juristen en theologen gebundeld. Zij reflecteren hierin op actuele kwesties die zich bevinden op het raakvlak van kerkelijk recht en statelijk recht. Alle bijdragen zijn bewerkingen van lezingen die gehouden werden tijdesn een studiedag over kerkrecht op 2 december 2019 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Apeldoornse Studies no. 78

ISBN: 9789075847550
Titel: Kerk en recht in balans. Aandacht voor de kwaliteit van de kerkelijke rechtsorde
Auteur: T.E. Boele-Noort en P.T. Pel (red.)
Aantal pagina’s: 84
Bindwijze: paperback
Prijs: € 9,95

My cart
Your shopping cart is empty.