Agenda

Admissie-examens

Admissie-examen 2022

Van D.V. 15 tot 20 juni 2022 wordt aan de Theologische Universi­teit in Apeldoorn het admissie-examen gehou­den. Dit examen heeft als doel toelating tot het deel van de studie dat opleidt tot het predikantschap in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zij die zich aanmelden, dienen in het bezit te zijn van minimaal een vwo-diploma of een hbo-propedeuse of een daarmee gelijkgesteld getuig­schrift. De kandidaat dient min­stens één jaar lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk.

Het admissie-examen wordt door het curatorium afgenomen, dat daarbij geadviseerd wordt door het college van hoogleraren. Het omvat:

  1. een persoonlijk onderzoek naar de verhouding tot de HEERE, het ervaren roepingsbesef en de beweegredenen om predikant te willen worden;
  2. een onderzoek naar de kennis van de Bijbel en van de gereformeerde geloofsleer, vooral van de Heidelbergse Catechismus.

In de aanmel­dingsbrief dient het volgende aan de orde te komen:

  • de motivatie om predikant te willen worden én het ontstaan ervan, een korte levensbeschrijving met de nadruk op de groei van dit roepingsbesef en voor de plaats van de Bijbel en de leiding van de HEERE daarbij (maximaal 2 A4);
  • een curriculum vitae met een recente foto;
  • twee referentieadressen (incl. e-mailadres) met vermelding van de relatie van hen tot de kandidaat. Omdat de eigen predi­kant (of consulent) en de kerkenraad een eigen attest zullen toesturen (zie onder), kunnen zij niet als referent dienen. Ook medestudenten aan de TUA en eigen familieleden mogen geen referent zijn. Bij een herhaalde aanmelding dienen nieuwe referentieadressen te worden opgegeven.

Aan de kerkenraad zal een getuigschrift gevraagd worden over o.a. het geloofsleven en de persoonlijkheid van de kandidaat. Na aanmelding door de kandidaat zal het curatorium daarvoor contact opnemen met de kerkenraad.

De schriftelijke aanmelding voor het admissie-examen dient uiterlijk 23 april a.s. bij de secretaris van het curatorium te worden ingediend.

Namens het curatorium,

ds. J.G. Schenau, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris
Schiedamseweg 137
3134 BG Vlaardingen
tel. 010-234 42 88
e-mail: cjdroger@solcon.nl