Agenda

Conferentie 'Education Formation and The Church II - Brokenness, sin and grace in human formation'

Conferentie 'Education Formation and The Church II - Brokenness, sin and grace in human formation

Van D.V. 25 tot 27 augustus 2021 wordt een gezamenlijke Engelstalige conferentie gehouden rondom het thema 'Brokenness, sin and grace in human formation'. 
Het betreft een driedaagse academische conferentie, georganiseerd door onderzoekers van de Theologische Universiteit in Kampen en Apeldoorn.

In het christelijk onderwijs zijn we gewend aan uitdrukkingen als ‘groei’, ‘talenten’ en ‘menselijke bloei’. Volgens de huidige pedagogische en psychologische benaderingen lijkt het alsof de menselijke perfectie de norm stelt. De nadruk op de positieve kant van het geloof in de menselijke vorming loopt op de een of andere manier het risico dat de realiteit van de zonde en de gebrokenheid uit het oog verloren wordt. Tijdens deze conferentie gaan we aan de slag met pedagogische en theologische vragen als: Hoe moeten we goed en kwaad in de menselijke natuur opvatten? Hoe manifesteren genade en gebrokenheid zich in opvoeding en vorming? Dragen positieve en negatieve visies op leerlingen, leerkrachten en pedagogie bij aan de menselijke vorming of aan de menselijke frustratie?

Een bijzondere conferentie waarin ruimte is voor verdieping en ontmoeting, creatieve verwerking en nieuwe vragen. De conferentie in Kampen heeft als doel de gesprekken voort te zetten die tijdens de succesvolle conferentie in 2018 zijn begonnen. Belangrijkste sprekers van de conferentie in 2021 zijn David Smith (USA), Jan Habl (CZ), Ros Stuart-Buttle (UK), Ronelle Sonnenberg, Wolter Huttinga, Petronelle Baarda, Tirza van Laar (NL). Conferentievoorzitter: Roel Kuiper (NL).

De conferentie wordt online gehouden en in het Engels.

Kosten: deelname kost 99 euro bij aanmelding via Weetwatjegelooft (www.wwjg.nl/formationconference2021) en 139 euro via Permanente Educatie Predikanten (inclusief certificaat voor 0,5 EC) (www.pepredikanten.nl/formationconference2021). 

Klik hier voor het programma.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Deze conferentie was van oorsprong gepland voor augustus 2020, maar is i.v.m. de coronacrisis uitgesteld naar augustus 2021.