Agenda

Cursus ‘De kracht van ambachtelijk kerkelijk onderwijs’

Cursus ‘De kracht van ambachtelijk kerkelijk onderwijs. (Ped)agogiek en didactiek in het kerkelijk (voorgangers)werk'

‘Hoe vang ik als voorganger de aandacht en hoe houd ik die vast? Hoe creëer ik openheid in mijn catechesegroep? Wat voor communicatieve middelen zijn er voorhanden om goed om te gaan met de vele vormen van diversiteit in mijn gemeente?’

Wie wat langer meedraait in het kerkelijk (voorgangers-)werk, herkent deze vragen. Die weet ook dat zich vaak onbewust patronen ontwikkelen in de manier waarop je de gemeente benadert en aanspreekt, waarop je een catecheseles inricht of waarop je leiding geeft aan Bijbelstudies. Maar in hoeverre zijn die patronen helpend? En hoe zou je kunnen variëren? Dit soort vragen wordt zelfs dringend als je merkt dat er in de leefomgeving van je gemeente veel dingen in hoog tempo veranderen.

Als afgestudeerde theoloog laat je hierop bijna als vanzelf allerlei theologische reflecties los. Reflectie vanuit de praktijk van het ónderwijs kan dat denkproces sterk verrijken. En juist dat is de bedoeling van deze cursus. Met als kernvraag: Hoe kan ik samen met collega’s de kracht van het kerkelijk onderwijs waarvoor ik verantwoordelijk ben vergroten?

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers met basiskennis pedagogiek en didactiek vanuit hun opleiding en minimaal 3 jaar ervaring in het kerkelijk onderwijs
Maximaal aantal deelnemers: 20
Minimaal aantal deelnemers: 10

Docent

Drs. L. (Laurens) Snoek, lerarenopleider Godsdienst/Levensbeschouwing (CHE) en docent catechetiek (TUA)

Data

Dinsdag 14 april 2020 10.00 - 16.00 uur
Dinsdag 26 mei 2020 10.00 - 16.00 uur

Plaats 

Bij voorkeur op een centrale locatie afhankelijk van de herkomst van de deelnemers.
Optie voor 14 april: Gebouw TUA te Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

Studiebelasting

1,5 EC studiepunten (42 uur)
Aantal contacturen 2x6=12 uur
Zelfstudie literatuur + analyses = 30 uur.

Kosten

€92,00 per EC (totaal €138,00)

Inschrijving

Inschrijving door contactgegevens te mailen aan het secretariaat

N.B. Graag inschrijven vóór dinsdag 3 maart 2020, omdat er voldoende tijd moet zijn om een kerkelijk-onderwijsproduct te kiezen en te analyseren en daarvoor in de maand maart ook nog een aantal catecheselessen beschikbaar is.