Agenda

Cursus Krachtig kerkelijk onderwijs (1e dag)

Cursus Krachtig kerkelijk onderwijs

Docent: Drs. L. Snoek
Data: Vrijdag 25 oktober en vrijdag 22 november, 9.30 tot 16.00 uur
Toets: 
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 1,5 EC
Kosten: € 178,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud: 

‘Hoe vang ik als voorganger de aandacht en hoe houd ik die vast? Hoe creëer ik openheid in mijn catechesegroep? Wat voor communicatieve middelen zijn er voorhanden om goed om te gaan met de vele vormen van diversiteit in mijn gemeente?’

Wie wat langer meedraait in het kerkelijk (voorgangers)werk, herkent deze vragen. Die weet ook dat zich vaak onbewust patronen ontwikkelen in de manier waarop je de gemeente benadert en aanspreekt, waarop je een catecheseles inricht of waarop je leiding geeft aan Bijbelstudies. Maar in hoeverre hebben die patronen een positieve werking? En hoe zou je kunnen variëren? Dit soort vragen wordt zelfs dringend als je merkt dat er in de leefomgeving van je gemeente veel dingen in hoog tempo veranderen.

Als afgestudeerde theoloog laat je hierop bijna als vanzelf allerlei theologische reflecties los. Reflectie vanuit de praktijk van het onderwijs kan dat denkproces sterk verrijken. En juist dat is de bedoeling van deze mastercursus: Krachtig kerkelijk onderwijs.

Met als kernvraag: hoe kan ik samen met collega’s de kracht van het kerkelijk onderwijs waarvoor ik verantwoordelijk ben vergroten?