Agenda

Cursus 'Predikant als leraar'

Cursus 'Predikant als leraar'

Op 28 en 29 mei 2018 organiseert Driestar educatief opnieuw de cursus ‘Predikant als leraar: leren en leefwereld in catechese’. Bij Driestar educatief staan leren en onderwijzen centraal, geleid door het Woord van God en geworteld in de gereformeerde traditie. Tijdens de tweedaagse cursus wordt de rol van de catecheet als leraar belicht en is er aandacht voor (verschillen in) leren en de leefwereld van jongeren. Aan de cursus werken onder anderen dr. Bram Kunz (Driestar educatief), prof. dr. Maarten Kater (TUA) en dr. Jos de Kock (PThU) mee.
Cursisten ontvangen een certificaat als bewijs van deelname en de cursus kan worden gevolgd in het kader van permanente educatie. Aan de cursus worden twee studiepunten toegekend (ter waarde van 56 studiebelastingsuren). Ook catecheten die geen predikant zijn, kunnen deelnemen. Voor meer informatie en aanmelden: www.driestar-educatief.nl/catechese.

“Waar ligt je persoonlijke bezieling en hoe breng je dat over aan je catechisanten? Ik realiseer me nu meer dat mijn houding als catecheet er toe doet. Deze cursus gaf mij veel voldoening: zowel door de principiële bezinning en colleges op academisch niveau als tijdens de praktische vertaling in groepen.” - Ds. H. Korving (Urk)