Agenda

Eerste dag Cursus Krachtig Kerkelijk Onderwijs (1,5 EC)

‚ÄčKrachtig Kerkelijk Onderwijs

Docent: drs. L. Snoek
Periode: vrijdag 7 oktober en vrijdag 18 november
Colleges: twee cursusdagen van 9.30 tot 16.00 uur
Omvang: 1,5 EC (is 42 uur)
Kosten: € 150,-
Vragen en aanmelding: jwvanderzande@tua.nl en jebulten@tua.nl   
NB: aanmelden vóór dinsdag 6 september, cursus gaat door bij minimaal 7 aanmeldingen

Inhoud: 
Wie gedurende langere tijd vormen van kerkelijk onderwijs verzorgt (prediking, catechese, Bijbelstudie, e.d.), komt voor vragen te staan als: Welke bewuste en onbewuste overtuigingen en ideeën blijken achter mijn benadering van mensen en mijn manier van organiseren en formuleren te zitten? In hoeverre leiden die tot patronen in mijn manier van (s)preken en leiding geven? In hoeverre zijn die ideeën en patronen helpend en in hoeverre zijn ze belemmerend? In hoeverre sluit de mij geëigende en vertrouwde (ped)agogische en didactische wijze van functioneren aan bij de manier waarop de generaties zich ontwikkelen en zich tot elkaar verhouden? Welke praktische inzichten en ideeën uit de actuele (ped)agogiek en didactiek kunnen mijn kerkelijk onderwijs verrijken en versterken?

Het doel van deze mastercursus is het vinden van antwoorden op dit soort vragen. Het karakter van de cursus wordt daar ook door bepaald: het is een mix van bezinning (1), analyse (2) en training (3).

  1. De bezinning krijgt vorm in lezingen en gesprekken waarin allerlei (ped)agogische en didactische input wordt gegeven, en wordt ondersteund door beperkte literatuurstudie.
  2. De analyse vindt vooral plaats in de voorbereiding en afronding van de cursusdagen en heeft betrekking op kerkelijk-onderwijsproducten van de deelnemer zelf en van collega-deelnemers (preken, Bijbelstudies, meditaties, catecheselessen e.d.).
  3. De training vindt vooral plaats tijdens de cursusdagen en betekent oefening in concrete (ped)agogische en didactische vaardigheden met het oog op de verschillende generaties in de gemeente (functioneel observeren, openheid creëren, aandacht vangen en vasthouden, werken in en met diversiteit, didactische wendbaarheid in opbouw, vraagstelling, formulering en beeldgebruik e.d.).

Wat de cursus oplevert, ligt in de eerste plaats op het vlak van het persoonlijk functioneren van de deelnemer, maar komt tot stand in de gezamenlijke training en bezinning en ligt dus in de tweede plaats op het vlak van gezamenlijke visievorming op kerkelijk onderwijs.