Agenda

Symposium 450 jaar Synode van Emden 'Kerkelijke eenheid, iets van vroeger?'

Kerkelijke eenheid, iets van vroeger?

Symposium ter gelegenheid van 450 jaar Synode van Emden (1571)

In 2021 is het 450 jaar geleden dat de synode van Emden werd gehouden. Deze synode vormde feitelijk het geboorteuur van de gereformeerde kerken in De Nederlanden en stelde de eerste gereformeerde kerkorde op.

In een turbulente tijd van oorlog en onderdrukking vonden verschillende stromingen gereformeerden elkaar, gemotiveerd door hetzelfde doel: meer eenheid te brengen in het gereformeerde kerkelijke leven en dit beter te organiseren. Zouden wij vandaag de dag nog met dezelfde eensgezindheid bij elkaar kunnen komen of is die tijd definitief voorbij?

Aan deze thematiek willen Refo500, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Vereniging Protestants Nederland aandacht besteden tijdens een symposium op D.V. vrijdag 15 oktober 2021, 10.00 – 16.00 uur in de Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4 te Apeldoorn. Als sprekers zijn vertegenwoordigers uitgenodigd vanuit de diverse gereformeerde denominaties: drs. P.J. Vergunst (GB) ds. J.G. Schenau (CGK), dr. E.A. de Boer (GKv), dr. W. van Vlastuin (HHK), dr. W.A. Zondag (GG) en dr. C. de Groot (NGK).

Drs. Chr. Boerke (TUA) zal een kerkhistorische terugblik op Emden 1571 verzorgen. De dag staat onder leiding van prof. dr. H.J. Selderhuis.

Kosten voor deelname aan deze dag: € 45,00 p.p. incl. koffie/thee, lunch en drankje na afloop. U kunt zich aanmelden door dit bedrag uiterlijk zaterdag 9 oktober over te maken op banknummer NL81 INGB 0007 3674 58 t.n.v. Schoolkas TU Apeldoorn, onder vermelding van EMDEN21 én door tevens onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Voor meer informatie kunt u mailen met drs. C.T. Boerke.

Bij de organisatie van dit symposium wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

 

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst