Agenda

Informatieavond voor toekomstige promovendi (digitale bijeenkomst)

Informatie-avond voor toekomstige promovendi

De TUA is in 2019 begonnen met een opleidingstraject voor promovendi. Het werk aan een proefschrift was tot die tijd vaak een eenzaam avontuur. Intussen liepen veel promovendi tegen dezelfde soort vragen op. Hoe formuleer je een goede onderzoeksvraag? Hoe baken je je onderzoek zo af dat het niet te breed wordt? Hoe schrijf je op goed academisch niveau (en hoe doe je dat in het Engels)?

Om promovendi te begeleiden in hun promotietraject, is de TUA, samen met Driestar educatief, vorig jaar een opleidingsprogramma gestart, het Graduate Program. Eenmaal per jaar komen alle promovendi een week bij elkaar voor scholing, ontmoeting en de bespreking van teksten. De volgende onderwerpen staan tijdens deze bijeenkomsten centraal: methodische vragen rondom het onderzoek, het schrijven van academisch Engels en de praktische kanten van de afronding van een proefschrift en de openbare verdediging.

De bedoeling is dat iemand die voltijd aan een promotiestudie werkt, straks in 3,5 jaar zijn promotie heeft afgerond. Om de betere begeleiding die het Graduate Program biedt, waar te maken, vindt er een strenge selectie plaats aan de hand van een goed onderzoeksvoorstel en een korte tekst over het thema. Ook is het de bedoeling dat promotie-onderzoeken verbonden zijn aan het onderzoek van de hoogleraar die het onderzoek begeleidt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het onderzoek van de promovendus draagt bij aan dat van de hoogleraar en de hoogleraar biedt excellente inhoudelijke begeleiding omdat hij het desbetreffende onderdeel van zijn vakgebied overziet.

Op 20 april 2020 om 19.30 uur is er een informatie-avond voor personen die interesse hebben in het doen van promotie-onderzoek. I.v.m. de coronacrisis vindt deze bijeenkomst op digitale wijze plaats. D.V. van 24-28 augustus 2020 staat de eerste promovendiweek gepland. Geïnteresseerd? Aanmelden voor de info-avond kan uiterlijk 14 april bij prof. dr. A. Huijgen.