Agenda

Jubileumdag 125 jaar TUA, incl. opening academisch jaar

Jubileumdag 125 jaar TUA, incl. opening academisch jaar

Onze 125e verjaardag vieren we graag samen met u! U bent van harte welkom op woensdagmorgen en -middag 11 september 2019. Tijdens het morgengedeelte kijken we een beetje terug: waar zijn onze studenten zoal terechtgekomen na hun studie en wat kunnen ze ons vertellen vanuit hun werkervaring als theoloog? Tijdens het middaggedeelte kijken we vooruit: hoe zien we de toekomst van de theologie en wat betekent dat voor de kerk?

De TUA-cantorij o.l.v. dr. Hanna Rijken verleent deze dag muzikale medewerking. Ook wordt er een jubileumboek gepresenteerd, geschreven door dr. C.M. van Driel, dat deze dag gratis zal worden uitgedeeld aan de aanwezigen.

Klik hier voor informatie over de kleurwedstrijd.

Ochtendprogramma

9.30 uur Inloop met koffie en gebak

10.00 uur Opening in de aula door de rector en start feestprogramma.

O.a. ‘Meet & Greets’ met oud-studenten (u kunt twee bijeenkomsten kiezen):

 • Theoloog op het zendingsveld: Willem van ’t Spijker
  Zendingsconsulent van de CGK. Werkte 6,5 jaar als zendingspredikant in KwaNdebele
  Voorzitter van de Nederlandse Zendingsraad

   
 • Theoloog voor de klas: Henri Keurhorst
  Leraar ethiek CGO-HBO in Gouda
  Leraar Kerkelijke Oriëntatie en Apologetiek CGO A/B te Amersfoort
  Leraar Klassieke Talen en Godsdienst Ichthuscollege Veenendaal

   
 • Theoloog in de zorgsector: Rita Buijs-Ballast
  Geestelijk verzorger in zorgcentrum Amaris Theodotion in Laren N-H.
   
 • Theoloog in het gevangeniswezen: Wytze Plantinga
  Predikant in de CGK Zwolle. Was van 2008 tot 2016 werkzaam als justitiepredikant
   
 • Theoloog in de kerkelijke gemeente: Gert Jan Vogel
  Predikant in de CGK van Dordrecht-Zuid
   
 • Theoloog in het Bijbelvertaalwerk: Tineke Bol-Drieënhuizen
  Wetenschappelijk medewerker vertaalwetenschap bij het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

13.00 uur Feestelijke lunch, die u wordt aangeboden door de universiteit.

Middagprogramma

14.30 uur Inloop met koffie/thee

15.00 uur Opening academisch jaar 2019/2020

 • Rede door prof. dr. A. van de Beek, emeritus hoogleraar Symboliek van de Vrije Universiteit te Amsterdam, over ‘Gereformeerd - bevrijdend en gevaarlijk'
 • Fata academica door de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis
 • meditatie door de voorzitter van het curatorium, ds. C.A. den Hertog
 • bijdrages door de TUA-cantorij

16.30 uur Receptie

Voor zowel de ochtend als de middag geldt: graag uiterlijk vrijdag 6 september via onderstaand formulier aanmelden als u hoopt te komen, zodat we weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen.

Geeft u s.v.p. in het berichtenveld aan of u de ochtend, de middag of beide komt en of u mee wilt eten.

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst