Agenda

Symposium 'Twee harten open - geestelijke leiding in de prediking anno 2019' (over de homiletiek van prof. W. Kremer)

Symposium 'Twee harten open - geestelijke leiding in de prediking anno 2019'

(Over de homiletiek van prof. W. Kremer)

Tijdens dit symposium, dat op D.V. 5 april 2019 gehouden wordt, zal o.a. het tweedelige Priesterlijke Prediking – Verzameld werk van prof. W. Kremer  worden gepresenteerd, dat verschijnt onder redactie van drs. D.H.J. Folkers en ds. J. Westerink.

Programma

14.00 Opening door prof. dr. H.J. Selderhuis, rector van de TUA
14.10 Presentatie van het boek door Daniel Folkers en overhandiging eerste exemplaar
14.20 Reactie op het boek door dr. C. van Dusseldorp, prof. dr. F.G. Immink en ds. A. Schot
15.05 Pauze
15.35 Reactie op het boek door dr. R. van Kooten en prof. dr. M.J. Kater
16.05 Panelbespreking o.l.v. prof. dr. H.J. Selderhuis
16.45 Sluiting door prof. dr. M.J. Kater

Prof. W. Kremer (1896-1985)   Voorkant boek

W. Kremer (1896-1985) diende de Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant in Kornhorn (1926-1932), Leeuwarden (1932-1946) en Apeldoorn (1946-1954) en daarna als hoogleraar homiletiek (1954-1969). Na zijn emeritaat bleef hij tot op hoge leeftijd actief in de kerken door te preken en in zijn vele bijdragen in De Wekker, het landelijk blad van de CGK. Hoewel hij geen homiletiek schreef, heeft hij een generatie predikanten gevormd. Eén van zijn thema’s was het geven van geestelijke leiding in de prediking. Zijn werk wordt nog altijd gebruikt aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk.

Deze uitgave bevat het verzameld werk van Kremer, toegespitst op de prediking. Het bevat de bundel Priesterlijke Prediking uit 1976 dat hem aangeboden werd bij zijn gouden ambtsjubileum. Daaraan zijn toegevoegd een biografie over Kremers leven, zijn theologische bijdrage voor de CGK en een studie naar Kremers opvattingen over geestelijke leiding in de prediking door drs. D.H.J. Folkers. Ook bevat het niet eerder gepubliceerd materiaal dat samengesteld is uit collegeaantekeningen van studenten die van prof. Kremer les hebben gehad.

Tot verschijnen geldt een intekenprijs van € 49,99. U kunt intekenen door een mail te sturen aan de uitgeverij met als onderwerp “Bestelling Priesterlijke Prediking” en met vermelding van uw naam en adresgegevens. Na verschijnen wordt het boek u dan zonder verzendkosten toegestuurd. Uiteraard kunt u ook bestellen bij uw boekhandel. Na verschijning kosten de twee delen € 59,99. Klik hier voor verdere informatie over deze uitgave.   

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst