Agenda

Lezing Ex Oriente Lux 'Grafhergebruik in Egypte tijdens het Nieuwe Rijk'

EOL-lezing 'Grafhergebruik in Egypte tijdens het Nieuwe Rijk'

25 september 2018 om 19.45 uur vindt er aan de TUA weer een lezing plaats van het genootschap Ex Oriënte Lux. 
Dr. N.T.B. Staring (Egyptoloog en archeoloog, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Leiden (LIAS)) hoopt te spreken over “Grafhergebruik in Egypte tijdens het Nieuwe Rijk”

Na afloop van de begrafenis van de grafeigenaar volbrengt het graf zijn primaire taak: het markeren van een begraving. Toch is dat niet het einde van het verhaal. De langste episode in de ‘biografie’ van een grafmonument begint dan pas. In het Oude Egypte werden graven vaak lange tijd gebruikt voor bij-begravingen, bijv. van familieleden, en konden de monumenten, nadat ze enige eeuwen in onbruik geraakt waren, weer hergebruikt worden. In deze lezing wordt gekeken naar de uitingsvormen van grafhergebruik in architectuur, iconografie, tekst en gebruik van ruimte in de begraafplaats. Ook wordt gekeken naar de mogelijke redenen van grafhergebruik. Dit onderwerp is nog weinig systematisch onderzocht in de egyptologie en studies richten zich dan voornamelijk op materiaal uit Thebe. In deze lezing wordt recent archeologisch onderzoek in Sakkara gebruikt om het onderwerp vanuit een Memphitisch perspectief te belichten. 
 

PLAATS: Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, Apeldoorn (tel. 055 - 577 57 00)
TIJD: 19.45 uur
Belangstellenden van harte welkom, toegang vrij!