Agenda

Congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk'

Congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk'

Zowel in de kerkelijke als in de juridische wereld is het thema wangedrag en misbruik de laatste jaren volop in de belangstelling gekomen. Ook in de kerk hebben wij met dit thema te maken. Het congres 'Misbruik en wangedrag', dat op D.V. 24 maart 2023 plaatsvindt in de Theologische Universiteit Apeldoorn, is volledig aan deze materie gewijd. Organisatoren zijn Kenniscentrum Kerkrecht (KCK) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Vele kerkgenootschappen hebben in de afgelopen decennia met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties een klachtenprocedure vastgesteld en een commissie seksueel misbruik ingesteld. Zo hebben in de afgelopen jaren de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties opgericht. Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel) anoniem terecht die slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.

Speciaal voor diegenen die met deze problematiek te maken hebben of in deze materie geïnteresseerd zijn, is er vrijdag 24 maart 2023 het hiervoor benoemde congres. KCK en de TUA hebben een zestal zeer goed ingevoerde sprekers uitgenodigd om diverse aspecten van het thema te belichten.

Sprekers en de thema’s van hun bijdragen:

• prof. dr. M (aarten) J. Kater (TUA) Grensbewaking bij geschonden grenzen, pastor tussen klem en knoop
• Traumaseksuoloog J.(antine) den Uijl – van Loon (Praktijk den Uijl) Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen geloofsgemeenschappen
• drs. A(d) Heystek (TUA) 30 jaar commissie Seksueel misbruik in kerkelijke relaties in de 3G kerken, enkele kerkrechtelijke thema’s
• mr. D(ick) Alblas (KCK) Spanning tussen Kerkrecht en strafrecht bij grensoverschrijdend gedrag in de kerk
• T(ineke) E. Boele-Noort MA (TUA) Wangedrag in de kerk. Over tucht, ambtelijk gezag en machtsmisbruik
• dr. J(an) van ’t Spijker (TUA) ‘Dominee, mijn man is opgepakt…’, Pastorale ervaringen bij misbruik en wangedrag in de kerk

Programma

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
14.30: Ontvangst en registratie van de deelnemers
15.00: Opening door dagvoorzitter, mr. Peter Raven (KCK)
15.10: Aanvang lezing door prof. dr. Maarten Kater (rector TUA)
15.45: Aanvang lezing door drs. Jantine den Uijl – van Loon (Praktijk den Uijl)
16.20: Aanvang lezing door mr. Dick Alblas (KCK)
16.50 Informatie over het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties (Marianne Bronsveld, coördinator en preventiemedewerker bij het Meldpunt)

17.00: Soep / broodmaaltijd

18.05: Opening avondprogramma door mr. Peter Raven
18.10:
Start workshop I onder leiding van dr. Jan van ’t Spijker (docent evangelistiek en missiologie TUA, studentenpastor) en mr. P. Raven (KCK): ‘Dominee, mijn man is opgepakt…’, pastorale ervaringen bij misbruik en wangedrag in de kerk.
Start workshop II onder leiding van Tineke Boele MA (promovenda kerkelijke tucht, TUA) en drs. Ad Heystek (docent psychologie TUA): Seksueel misbruik, tucht en kerkrechtelijke dilemma’s. 
Start workshop III onder leiding van drs. Jantine den Uijl (Praktijk den Uijl): In gesprek met een slachtoffer van seksueel misbruik.
18.45: Start tweede workshopronde
19.30: Plenaire bespreking van het dagthema en gelegenheid tot stellen van vragen
20.00: Afsluiting van het congres
20.05-21.00: Receptie en mogelijkheid tot gesprekken met sprekers en deelnemers

Bij binnenkomst kunt u zich melden in de hal van de TUA. U krijgt dan een badge met uw naam uitgereikt. Ook kunt u zich dan inschrijven voor de workshops. Graag uw 1e, 2e en 3e voorkeur opgeven. Wij streven er naar het maximaal aantal deelnemers per workshop op (maximaal) 30 deelnemers te houden. In het 4e kwartaal 2023 kunt een exemplaar van de Apeldoornse Studies bestellen, met hierin opgenomen de bijdragen van de sprekers. 

Aanmelding en kosten

Kosten bedragen € 25 voor studenten en € 65 voor de overige deelnemers. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Uw aanmelding wordt definitief na overmaken van het bedrag op banknummer NL81 INGB 0007 3674 58 t.n.v. Schoolkas TU Apeldoorn, onder vermelding van 'Congres Misbruik en Wangedrag'.

We zien uit naar uw komst!

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst