Agenda

Symposium 'Priesterlijke zielen gevraagd m/v'

Symposium 'Priesterlijke zielen gevraagd m/v'

Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging

Op woensdag 7 april 2021 organiseren de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Refo500, Uitgeverij Summum en de Theologische Universiteit Apeldoorn het symposium Priesterlijke zielen gevraagd m/v.

Alle christenen zijn door het doopsel met Christus verbonden en delen onder meer in Zijn priesterlijke taak: aan de hele wereld het Evangelie te verkondigen, de zielen te redden en het Rijk van God te verbreiden.

Luther en Calvijn benadrukten enerzijds de grootsheid van het priesterschap: alle gelovigen worden op elk moment en in het midden van de wereld opgeroepen tot de grootste eerbied en verantwoordelijkheid tegenover God. De Katholieke Kerk benadrukt deze grootsheid van het gemeenschappelijk priesterschap ook. Tegelijkertijd vormt dit leerstuk een grote uitdaging.

Dit symposium laat de deelnemers reflecteren op de vraag wat de noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goed begrip en een goede uitoefening van een betekenisvol christelijk gemeenschappelijk priesterschap midden in de wereld.

Hoofdspreker op het symposium is Martijn Pouw. Hij is r.-k. priester van het Opus Dei en promoveerde in 2019 aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome op het proefschrift Greatness & Limits of Common Priesthood in the 16th Century Reformed Theology. A Realist Phenomenological Study of the Common Priesthood in Luther and Calvin from a Roman Catholic Perspective. De handelseditie van deze studie wordt op het symposium gepresenteerd.

Dit symposium vindt in principe plaats op de Theologische Universiteit Apeldoorn, maar kan in verband met het aantal deelnemers verplaatst worden naar de Barnabaskerk te Apeldoorn, op directe loopafstand van de TUA.

Programma

9.30 Inloop met koffie
10.00 Welkom rector TUA
10.10 Inleiding: Martijn Pouw
10.40 Reflectie vanuit drie richtingen:

  • Andreas Wöhle, Predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
  • Wim Moehn, Protestantse Theologische Universiteit
  • Marcel Sarot, Tilburg School of Catholic Theology

11.30 Vragenronde

12.15 Lunch met pauzeconcert

13.30 Vanuit de praktijk: 

  • Pieter Verhoeve, Burgemeester van Gouda
  • Jan Baan, CEO Vanenburg Group
  • Bernadette Averdijk, moeder

14.15 Bespreking in groepen
14.45 Pauze
15.00 Rondetafelgesprek o.l.v. Herman Selderhuis
16.10 Afsluitende oecumenische reflectie door Herwi Rikhof en boekpresentatie
16.30 Einde

Praktische informatie

Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn of Barnabaskerk, Barnabaslaan 25, Apeldoorn, zie boven.

Tijd: 9.30-16.30 uur.

Kosten: €35,- (incl. lunch, koffie e.d.). Studenten betalen €20,-.

Aanmelding: Via een e-mail aan registration@tua.nl met opgave van het aantal personen met wie u komt, inclusief uzelf. U betaalt de deelnamekosten via een overboeking naar  NL81 INGB 0007 3674 58 (Schoolkas TUA) onder vermelding van ‘Symposium Priesterschap’ en van uw naam en e-mailadres. Met de betaling bevestigt u uw aanmelding.

Coronabeleid: Het symposium wordt georganiseerd volgens de geldende maatregelen. Mocht er aanleiding voor zijn dat het symposium niet in oorspronkelijke vorm kan doorgaan, wordt u per mail op de hoogte gesteld over een (eventueel online) alternatief.

(Toelichting afbeelding: De val van Icarus (detail), door Pieter Bruegel de Oude, Koniniklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel.)

Dit symposium wordt georganiseerd samen met: