Agenda

Promotie C.H.W. van den Berg

Promotie C.H.W. van den Berg

Het kan! De verschijning van een boeiend zelfs spectaculair boek over wat een dood geschreven onderwerp leek: de Reformatie, in het bijzonder die te Straatsburg, verrassend onder meer vanwege de vooruitziende blik van Anton Engelbrecht (1487-1556).

Zijn biografie is het verhaal en het historische raam van dit boek. Daarin is opgenomen een uitgave van zijn Acten des sunderlichen sinodums (1533), waarin hij waarschuwt voor de verschrikkelijke gevolgen van dwang voor gelovigen die naar eigen overtuiging willen maar niet mogen geloven en leven.

Engelbrecht, opgeklommen tot wijbisschop, moest in 1524 wegens lutherse sympathieën zijn positie opgeven, werd predikant in Straatsburg, maar werd in 1534 uit zijn functie gezet. Hij keerde terug naar de kerk van Rome, bij gebrek aan beter.

De dissertatie berust op een uitgebreid literatuuronderzoek en onuitgegeven bronnen uit diverse archieven. Het gaat om historisch materiaal, dat voor verreweg het grootste deel niet eerder voor geschiedschrijving benut is. Aan herkauwen wordt in dit boek niet gedaan.

Het boek nodigt uit tot een kritische reflectie op reformatie zoals die zou moeten zijn en behelst een pleidooi voor geloofsvrijheid, voor niet correct mogen denken en geloven, een thema dat in de geschiedenis telkens weer actualiteit verkrijgt. De dissertatie is door de auteur in het Duits geschreven, hetgeen aan de leesbaarheid niet afdoet.

Met deze dissertatie hoopt de auteur in de aula van TUA in Apeldoorn op 23 april 2019 om 15.00 uur te promoveren. Het boek zal uitgegeven worden door Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Klik hier voor een cv van de promovendus.