Agenda

Promotie N.C. Smits

Promotie N.C. Smits

Op 2 juli 2021 hoopt drs. N.C. Smits te promoveren. Titel van zijn proefschrift is 'Plaatsbereiding. Verzoening in Christus bij Hans Joachim Iwand en Eberhard Jüngel'. De plechtigheid begint om 13.30 uur. Op deze plaats wordt tijdig bekend gemaakt óf en hoe de promotie kan worden bijgewoond door belangstellenden.

Niets is zo kostbaar als echte verzoening, schrijft Hans Joachim Iwand (1899–1960). Hij weet waar hij het over heeft, als theoloog en predikant in het verscheurde Duitsland rond de Tweede Wereldoorlog. Een generatie later spreekt ook de toonaangevende theoloog Eberhard Jüngel (1934) indringend over verzoening, dit keer middenin de godsleer, terwijl in het herstellend Europa verhoudingen normaliseren maar het atheïsme terrein wint. Beide theologen geloven hartstochtelijk dat vrede en verzoening alleen te vinden zijn door een diepgaande confrontatie met de waarheid van het kruis van Christus.

Cees-Jan Smits onderzoekt hoe Iwand en Jüngel spreken over grote vragen rond de verzoeningsleer. Het zijn vragen die ook in de Nederlandse context telkens weer opspelen. Hoe kan het sterven van Christus, lang geleden, ons verzoenen met God? Wat is de ‘logica’ van de weg van kruis en opstanding? En raakt de verzoening alleen de kerk of ook de wereld?

Het denken van Iwand en Jüngel blijkt te cirkelen om wat de auteur benoemt als ‘plaatsbereiding’. Al in Genesis 3 klonk de vraag aan Adam: ‘Waar ben je?’ Sindsdien hebben verzoening en vergeving alles te maken met de eigenaardige notie van onze plaats. Waar het woord ‘plaatsvervanging’ niet expliciet in de Bijbel voorkomt, spreekt Johannes 14:3 wel over een plaats die door Christus ‘bereid’ is. Dat blijkt bij Iwand en Jüngel aanknopingspunten te bieden voor een theologie die enerzijds diep verworteld is in de Reformatie (Luther) en anderzijds voluit het gesprek aangaat met de moderniteit. Het verzoenend werk van Christus komt ons ook nu nog nader dan we onszelf nabij zijn.

Klik hier voor een korte CV van de promovendus.

Cees-Jan Smits