Agenda

Symposium ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk – Wie draagt de verantwoordelijkheid?’

Symposium ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk – Wie draagt de verantwoordelijkheid?’

Op D.V. dinsdag 11 oktober 2022 vindt er in Apeldoorn (van 10.00-17.00 uur) een symposium plaats over het thema ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk – Wie draagt de verantwoordelijkheid?’. Dit symposium wordt georganiseerd door de RMU en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Prof. mr. dr. Wijnand Zondag zal een lezing verzorgen vanuit zijn functie als bijzonder hoogleraar Kerk, recht en samenleving aan de TUA. Deze leerstoel gaat uit van de RMU.

Het thema ‘Spanningsvelden rond werk in de kerk’ is een breed thema. De kerk is bij uitstek een identiteitsgebonden werkgever. Dat kan conflicten opleveren met mensen die werkzaamheden in en voor de kerk verrichten. Wat als er een onoverbrugbare kloof tussen de predikant en de kerkenraad lijkt te komen? Niet zelden worden misstanden – zoals seksueel misbruik of misbruik van macht - onder de dekmantel gehouden. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Moeten klokkenluiders eerder opstaan? En zo ja, bij wie moeten zij hun beklag doen?

We zien uit naar een inspirerende dag met elkaar, waarin enkele heikele thema’s rond werk in de kerk aan de orde zullen komen.

Programma en aanmelding

U bent van harte welkom op dit symposium! Het complete programma en meer informatie over deelname zetten we eind augustus of begin september hier op de website. Ook uw vakgenoten en collega’s zijn van harte welkom! Reserveert u de datum alvast.

Tot ziens op D.V. 11 oktober!