Agenda

Start nieuw seizoen Vormingscursus

Start nieuw seizoen Vormingscursus


D.V. wordt in het seizoen half september 2019-half maart 2020 weer de Vormingscursus gegeven. Een jubileum, het is het 50ste cursusseizoen.
De commissie heeft weer een aantrekkelijk nieuw programma samengesteld.

Feedback

Een greep uit de feedback van cursisten van het afgelopen seizoen:
“We vinden het knap dat u er steeds weer in slaagt diverse onderwerpen te vinden. We horen steeds nieuwe dingen. Leuk om een diversiteit aan sprekers te horen. Onderwerpen waren divers en boeiend, enthousiast gebracht. Elke cursusdag was weer een feest!”

Programma

Het programma 2019 - 2020 biedt de volgende zes onderwerpen en docenten:

- Bernard van Clairvaux, monnik en mysticus (mevr. drs. C.Th. Boerke)
- De Talmoed (drs. C.J. van den Boogert)
- Dopen in de NAAM van; enkele Nieuwtestamentische doopgegevens (drs. R. van de Kamp)
- Het boek der Psalmen; de binnenkamer van het Oude Testament (dr. J. van der Knijff)
- Jezus in de Koran en het getuigenis van Jezus aan moslims (drs. C.W. Rentier en drs. W.A. van der Deijl)
- Doop en Avondmaal in de vroege kerk (dr. M.A. van Willigen)

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp gespreid over 3 zaterdagen behandeld. Per cursusdag behandelen hier 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur, daar is 1 docent aanwezig. De cursisten ontvangen bij de eerste cursusdag een syllabus.

De cursuszaterdagen per leslocatie zijn als volgt:
Apeldoorn, Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT:
21 september 2019; 12 oktober 2019; 9 november 2019; 23 november 2019; 14 december 2019; 11 januari 2020; 1 februari 2020; 15 februari 2020; 14 maart 2020.

Drachten, Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN:
21 september 2019; 12 oktober 2019; 2 november 2019; 23 november 2019; 14 december 2019; 18 januari 2020; 8 februari 2020; 29 februari 2020; 21 maart 2020.

Sliedrecht, Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El,  Kerkbuurt 74, 3361 BK:
28 september 2019; 12 oktober 2019; 2 november 2019; 23 november 2019; 7 december 2019; 18 januari 2020; 8 februari; 7 maart 2020; 21 maart 2020.

Goes, Christelijke Gereformeerde Maranathakerk, Bergweg 43a, 4461 LX:
14 september 2019; 26 oktober 2019; 30 november 2019; 11 januari 2020; 8 februari 2020; 21 maart 2020.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met een pauze van 11.00 tot 11.30 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.
In Goes zijn de lessen van 10.15 tot 12.45 uur met een pauze van 11.15 tot 11.45 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.

U vindt informatie over het Vormingswerk op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken en op Facebook.

Aanmelden

U kunt zich voor cursusdeelname aanmelden via
-   de website (bij voorkeur) via het invulformulier op https://cgk.nl/vormingswerk/
-   e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats en de gewenste cursusplaats van deelname.
- per telefoon bij de secretaris : 0546 572 962
- aanmelden liefst vóór 1 september 2019, zodat de plaatselijke cursistengroepen tijdig kunnen worden ingedeeld.

Kosten

Deelname aan de hele cursus kost € 45 per persoon; voor Goes € 35 per persoon. Dit bedrag dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt op bankrekening NL33 INGB 00019 75025 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken onder vermelding van cursusplaats en naam deelnemer.

Wij hopen u in het nieuwe jubileumseizoen weer met velen te mogen ontmoeten. Wilt u ook anderen uit uw omgeving op de cursus attenderen?

De Commissie:
Mevrouw drs. C. Th. Boerke                   Apeldoorn          voorzitter
De heer W. van Zwol                                Wierden             secretaris
De heer B. Oostenbrink                           Scherpenzeel     penningmeester
Prof. dr. H. J. Selderhuis                           Hasselt               lid
Dr. J. W. van Pelt                                       Oud-Beijerland  lid