Agenda

Start nieuw seizoen Vormingscursus

Start nieuw seizoen Vormingscursus


D.V. wordt in het seizoen half september 2020-eind maart 2021 weer de Vormingscursus gegeven, het 51ste cursusseizoen.

Programma

Het programma 2020 - 2021 biedt de volgende zes onderwerpen en docenten:

- De Puriteinen, wat bewoog hen? (mevr. drs. C.Th. Boerke)
- Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven (ds. J. Groenleer)
- Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen (prof. dr. ir. H. Jochemsen)
- Jacobus, de broer van Jezus (drs. R. van de Kamp)
- Kronieken, profetische geschiedschrijving (dr. J. van der Knijff)
- De vroege kerk en de schepping (prof. dr. M.A. van Willigen)

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp gespreid over 3 zaterdagen behandeld. Per cursusdag behandelen hier 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur, daar is 1 docent aanwezig. De cursisten ontvangen bij de eerste cursusdag een syllabus.

De cursuszaterdagen per leslocatie zijn als volgt:

Apeldoorn, Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT  
2020: 3 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december,
2021: 9 januari, 23 januari, 13 februari,6 maart en 27 maart

Drachten, Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN
2020: 26 september, 24 oktober, 7 november, 28 november, 12 december,
2021: 16 januari, 13 februari, 6 maart, 27 maart

Sliedrecht, tijdelijk: Boaz kerk Ger. Gem.,  Rondo 325, 3363 LB
2020: 19 september, 10 oktober, 7 november, 12 december,
2021: 9 januari, 23 januari, 13 februari, 6 maart, 27 maart

Goes, Christelijke Gereformeerde Maranatha kerk, Bergweg 43a, 4461 LX
2020: 3 oktober, 14 november, 5 december,
2021: 9 januari, 6 februari, 20 maart

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met een pauze van 11.00 tot 11.30 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.
In Goes zijn de lessen van 10.15 tot 12.45 uur met een pauze van 11.15 tot 11.45 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.

U vindt informatie over het Vormingswerk op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken en op Facebook.

Aanmelden

U kunt zich voor cursusdeelname aanmelden via
-   de website (bij voorkeur) via het invulformulier op https://cgk.nl/vormingswerk/
-   e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats en de gewenste cursusplaats van deelname.
- per telefoon bij de secretaris : 0546 572 962
- aanmelden liefst vóór 1 september 2020, zodat de plaatselijke cursistengroepen tijdig kunnen worden ingedeeld.

Kosten

Deelname aan de hele cursus kost € 50 per persoon; voor Goes € 40 per persoon. Dit bedrag dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt op bankrekening NL33 INGB 00019 75025 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken onder vermelding van cursusplaats en naam deelnemer.

Wij hopen u in het nieuwe jubileumseizoen weer met velen te mogen ontmoeten. Wilt u ook anderen uit uw omgeving op de cursus attenderen?

De Commissie:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mw. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Drs. A.J. van der Toorn, Leiden, lid