Agenda

Start nieuwe ronde cursussen Permanente Educatie (blok 4)

Start nieuwe ronde cursussen Permanente Educatie (blok 4)

Op 19 april 2021 start ons vierde en laatste collegeblok. Ook dit blok is het mogelijk voor externe belangstellenden om cursussen te volgen in het kader van permanente educatie.
Bent u predikant, kerkelijk werker, evangelist of anderszins geïnteresseerd in theologie? De TUA biedt u een programma aan in het kader van Permanente Educatie. 

In blok 4 staan de volgende cursussen gepland, die in lengte kunnen variëren en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen offline en/of online zullen plaatsvinden:

  • De kracht van ambachtelijk kerkelijk onderwijs (2 dagen)
  • Ethiek (1): Inleiding en Bijbelse moraal
  • Evangelistiek/Missiologie. Over kerk zijn vandaag in een geseculariseerde samenleving
  • Kerkgeschiedenis Early Modern Christianity
  • Theologie en het kerkrecht
  • Masterclass ‘Recht doen in de kerk' 
  • Nederlandse Kerkgeschiedenis: 19e en 20e eeuw
  • Nieuwe Testament in Joodse context (alleen te volgen als de module ook in blok 3 is gevolgd)
  • Oude Testament: Context en Inleiding

Aanmelden kan t/m 19 maart 2021. Zie voor beschrijvingen van de inhoud van deze cursussen en overige informatie deze link.