Agenda

Startsymposium ReCePP 'Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië'

Startsymposium ReCePP 'Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië'

Het op 7 januari 2020 opgerichte Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) wil met name de uitwisseling van vroomheid tussen verschillende taalgebieden en confessies onderzoeken. Om een eerste aanzet tot dat onderzoek te geven, wordt op vrijdag 22 januari 2021 een startsymposium aan de TUA georganiseerd met als thema ‘Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië’.

Het bijzondere aan À Brakels boek ‘Redelijke Godsdienst’ is dat het niet alleen in Nederland heel populair werd, maar ook in het Engelse taalgebied. Het werd onlangs zelfs in het Chinees en Koreaans vertaald en vindt in Azië veel aftrek. Kennelijk spreekt het boek mensen uit heel verschillende tijden en culturen aan. Tijdens het symposium staat de vraag centraal hoe dit verklaard kan worden: uit À Brakels theologie en/of uit marketingstrategieën van uitgevers?

Thema: Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië

9:30 - 16:00 uur

Programma

  • drs. Jasper J. Stam (Pieter Zandt-scholengemeenschap, Kampen) 'Theologische beslissingen in A Brakels Redelijke godsdienst'
  • prof. dr. Wim van Vlastuin (Hersteld Hervormd Seminarie, Vrije Universiteit, Amsterdam) 'De betekenis van het verbond bij A Brakel'
  • dr. Jan van de Kamp (Hersteld Hervormd Seminarie, Vrije Universiteit, Amsterdam) 'A Brakel en deïsten: de fronten van de Redelijke godsdienst'
  • prof. dr. Fred A. van Lieburg (Vrije Universiteit, Amsterdam) 'Ontvangst van de Redelijke godsdienst in Nederland door de eeuwen heen'
  • ds. Bartel Elshout (Grand Rapids) (video) 'Ontvangst van de Redelijke godsdienst in het Engelse taalgebied'
  • Chinese/Koreaanse vertaler Redelijke godsdienst (video) 'Why is the Reasonable Service so popular in Asia?'
  • In groepjes lezen van Redelijke Godsdienst II.22 (over zelfverloochening)

Kosten

Kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 35,- (voor studenten € 25,-) inclusief koffie, thee en lunch. 

Opgave

Opgave voor deze conferentie geschiedt door:

  • Een e-mail aan registration@tua.nl met opgave van het aantal personen waarmee u komt.
  • Betaling van de deelnamekosten naar NL81 INGB 0007 3674 58 (Schoolkas TUA) onder vermelding van ‘Conferentie Brakel’ en van uw naam en e-mailadres.

(Toelichting afbeelding: Schilderij uit 1857 over de inscheping van de ‘Pilgrims’ (vrome puriteinen), geschilderd door Robert Walter Weir.)