Agenda

Symposium ‘Passie voor psalmzang’

Symposium ‘Passie voor psalmzang’

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) organiseert op woensdag 16 juni 2021, in samenwerking met uitgeverij De Banier, het symposium Passie voor psalmzang. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie. Aanleiding is het verschijnen van het boek Ons psalmboek van dr. Jaco van der Knijff, docent liturgiek aan de TUA.

Het psalmboek van 1773: wie binnen de gereformeerde gezindte opgroeit, is er van jongs af mee vertrouwd. Een zwart boekje met daarin 150 berijmde psalmen, ‘Eenige Gezangen’, de catechismus, de formulieren. Maar wat heb je eigenlijk in handen met dit psalmboek? Van wie zijn die berijmingen? Waar komen de melodieën vandaan? Waarom zijn er halve versjes opgenomen? Vanwaar die twaalf ‘Eenige Gezangen’? En wie heeft ooit De Ziekentroost toegevoegd? Op al deze vragen geeft dr. Van der Knijff een antwoord in zijn boek.

Symposium en muzikale boekpresentatie
Tijdens het symposium op 16 juni staat de eeuwenoude traditie centraal waarin dit psalmboek z’n uiteindelijke gestalte kreeg. De sprekers belichten de diverse aspecten van deze kerkliedtraditie: het begin bij Calvijn in Genève, de manier van psalmzingen in de Gouden Eeuw in ons land, de concurrentiestrijd tussen psalmen en gezangen in de 19e eeuw, de verhouding tussen lied en preek en de huidige manier waarop de psalmen gezongen (kunnen) worden.
Na de theepauze wordt het programma afgesloten met een muzikale boekpresentatie waaraan zangers van de TUA-cantorij onder leiding van Hanna Rijken hun medewerking verlenen.

Inclusief gratis boek
Het programma vindt (onder het voorbehoud van de coronamaatregelen) plaats in de Barnabaskerk in Apeldoorn. Daar kan een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden (op volgorde van aanmelding). Het is daarnaast mogelijk om via een betaalde livestream het programma mee te maken.
Voor alle deelnemers aan het symposium (ook voor degenen die via de livestream ‘deelnemen’) is een exemplaar van het boek van dr. Van der Knijff bij de prijs inbegrepen. Degenen die niet fysiek in Apeldoorn zijn, krijgen het boek vooraf thuisgestuurd.

Programma symposium

9.00     Inloop + koffie/thee
9.30     Opening en welkom
9.40     Introductie op het thema: dr. Jaco van der Knijff (TUA)
9.50     Lezing 1: Frans psalmboek als project. Calvijn en zijn dichters – dr. Dick Wursten (Antwerpen)
10.20   Discussie
10.30   Lezing 2: Psalmzingen als probleem. Kerkzang in de Nederlanden – dr. Jan R. Luth (RUG)
11.00   Discussie
11.10   Lezing 3: Een psalm ter verpozing? De relatie tussen lied en preek – prof. dr. Maarten J. Kater (TUA)
11.40   Discussie
11.50   Muzikale bijdrage
12.05   Afsluiting ochtendprogramma  

12.15   Lunch

13.15   Opening middagprogramma
13.25   Lezing 4: Nooit meer oude psalmen zingen? De concurrentiestrijd tussen psalmboek en gezangenbundel in de 19e eeuw – dr. Jan Smelik (Steenwijk)
13.55   Discussie
14.05   Lezing 5: Oude woorden in nieuwe én oude vormen. Psalmzingen in de 21e eeuw - dr. Hanna Rijken (PThU)
14.35   Discussie

14.45   Theepauze

Programma muzikale boekpresentatie

15.15   Welkom  
15.20   Muzikale bijdrage
15.30   Lezing: Psalmboek als schatboek – dr. Jaco van der Knijff (TUA)
15.50   Muzikale bijdrage
16.00   Boekpresentatie Ons psalmboek – Evert Barten (uitgever De Banier)
16.10   Muzikale bijdrage
16.20   Afsluiting  
16.30   Einde

Praktische informatie

Plaats: Barnabaskerk, Canadalaan 25, Apeldoorn
Tijd: 9.30-16.30 uur
Kosten:

  1. Programma hele dag in Apeldoorn (incl. koffie/thee, lunch en exemplaar Ons psalmboek): € 42,50
  2. Programma hele dag via livestream (incl. exemplaar Ons psalmboek): € 17,50
  3. Programma muzikale boekpresentatie in Apeldoorn (incl. exemplaar Ons psalmboek): € 12,50
  4. Programma muzikale boekpresentatie via livestream (incl. exemplaar Ons psalmboek): € 15,00

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.
In het berichtenveld dient u aan te geven:

  • op welke van de 4 manieren u mee wilt doen aan het symposium. Let op: bij keuze 1 en 3 geldt: vol = vol! Ook is het afhankelijk van de op 16 juni geldende coronamaatregelen in hoeverre fysieke deelname in de Barnabaskerk mogelijk zal zijn. Begin juni hopen we dit definitief te weten. Mocht u fysiek willen deelnemen, maar hier geen plaats (meer) beschikbaar zijn, dan zullen we dit tijdig aan u doorgeven en kunt u alsnog kiezen voor deelname via de livestream.
  • uw adresgegevens, zodat we u het boek tijdig (voorafgaand aan het symposium) thuis kunnen sturen.

Indien u kiest voor deelname via livestream, zorgen we dat u tijdig de deelnamelink in uw mailbox ontvangt. Zorg dus dat u een correct en werkend e-mailadres achterlaat! U ontvangt ook tijdig informatie over de wijze van betalen. 

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst