Agenda

TUA-dag over 'Vergeving'

TUA-dag over 'Vergeving'

Op vrijdagmiddag en -avond 23 november 2018 hopen we op onze universiteit de jaarlijkse TUA-dag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de TUA. Voor u dus! Thema dit jaar is ‘vergeving’. U bent van harte welkom om het programma (of een deel ervan) en de maaltijd bij te wonen! Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding i.v.m. de catering en verdere organisatie van deze dag. Opgeven kan via het aanmeldformulier hieronder of door uw gegevens te mailen naar registration@tua.nl, of belt u naar 055-577 5705. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Programma

Vanaf 13.45 Inloop met koffie

14.15 Opening door de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis
14.25 Prof. dr. H.G.L. Peels, Vergeving in het boek Jeremia
15.05 Dr. M.C. Mulder, Het verzoendeksel als hart van de vergeving (Rom.3:25)

15.45 Pauze

16.15 Prof. dr. M.J. Kater, ‘Ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven’, over de
prediking als sleutel van het hemelrijk (HC zondag 31)

16.50 Korte impressie over ‘vergeving in film en literatuur’ (n.a.v. Les Misérables), door
prof. dr. A. Huijgen.
17.05 Afsluiting middagbijeenkomst door ir. W.J.A. Hanekamp.

17.10 Maaltijd

18.10-19.10 Eerste workshopronde
19.10-20.10 Tweede workshopronde

Er kan worden gekozen uit de volgende workshops:

- Prof. dr. A. de Muynck, Vergeving in de christelijke opvoeding
- Mw. drs. C.T. Boerke, Luther over vergeving van zonden n.a.v. Matteüs 9:1-8
- Drs. N.C. Smits, Vergeving en genoegdoening: een ongemakkelijk huwelijk
- Dr. D.J. Steensma, Vergeving in een genadeloze cultuur

20.10 Toekomstplannen TUA.

Tegen 20.30 uur hopen we af te sluiten

Ja, ik meld mij aan voor deze bijeenkomst