Agenda

Engelstalig TUA Webinar: Grappling with Divine Vengeance

Engelstalig TUA Webinar: Grappling with Divine Vengeance

Geweld en religie worden vaak gezien als wapenbroeders, ook omdat bronnen als de Bijbel spreken over oorlog, geweld en wraak. Maar worden deze teksten wel goed genoeg begrepen? In dit Engelstalig webinar op 13 juni 2023, gegeven door Arjan van den Os van de Theologische Universiteit Apeldoorn, wordt besproken hoe de goddelijke wraak in het Nieuwe Testament begrepen kan worden. Een onderwerp van academische en maatschappelijke relevantie.

Samenvatting

Het webinar zal zich richten op een van de gevoelige onderwerpen in de bijbelse theologie: goddelijk geweld, met name: goddelijke wraak. In de theologie zijn verschillende 'oplossingen' aangedragen om dit 'gênante' onderwerp te behandelen. Voordat men grote ingrepen in de Bijbel doet, moet men er zeker van zijn dat men het begrip goddelijke wraak goed begrijpt. Dit webinar maakt het mogelijk de betekenis en functie van goddelijke wraak in het Nieuwe Testament te doorgronden, tegen de achtergrond van de Grieks-Romeinse cultuur, het Oude Testament en het Vroege Jodendom. Deelnemers zullen ook zien hoe wraak tegenwoordig wordt begrepen en welke hermeneutische spanningen dit begrip oplevert met de notie van goddelijke wraak in het Nieuwe Testament. Dit webinar biedt exegetische en theologische inzichten in de notie van goddelijke wraak in het Nieuwe Testament, zodat de deelnemers toegerust zijn om met dit gevoelige onderwerp om te gaan.

Voor wie?

Nieuwtestamentische onderzoekers, promovendi die een nieuwtestamentisch of theologisch onderwerp zoeken of zich daarop richten, onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp geweld in de Bijbel, onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de theologische interpretatie van het Nieuwe Testament, onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het verbinden van Bijbelse, hermeneutische en theologische perspectieven.

Doelen

De deelnemers:

 • Worden voorzien van exegetische en theologische inzichten in de notie van goddelijke wraak in de Grieks-Romeinse cultuur, het Oude Testament, het Vroege Jodendom en het Nieuwe Testament.
 • Worden in staat gesteld om de hermeneutische spanningen tussen wraak in de oudheid en het begrip van wraak tegenwoordig aan te voelen.
 • Krijgen een inkijkje in een Nederlandse exegetisch-theologische benadering van Bijbelse studies vanuit gereformeerd perspectief.
 • Worden voorzien van inzichten in goddelijke wraak in de Bijbel om eerdere 'oplossingen' voor het probleem van goddelijk geweld in de Bijbel te evalueren.

Registratie

Aanmelden kan door voor vrijdag 9 juni 2023 een mail te sturen naar Arjan van den Os. Het webinar vindt plaats via Microsoft Teams. U ontvangt de link na aanmelding.

Datum en tijd

13 juni 2023, 16.00-17.15 uur

Overzicht

 1. Inleiding
 2. Onderzoek plaatsen binnen onderzoekstraditie van TU Apeldoorn en Onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van TU Apeldoorn en TU Kampen|Utrecht en haar onderzoeksprogramma 'Discriminating Love'.
 3. Uitgangsvragen, veldverkenning
 4. Wraak in Grieks-Romeinse bronnen
 5. Wraak in het Oude Testament en het vroege Jodendom
 6. Wraak in het Nieuwe Testament
  1. Lucas-Handelingen
  2. Paulus
  3. Hebreeën
  4. Openbaring
 7. Conclusie
 8. Q&A

Over Arjan van den Os

Arjan van den Os is universitair docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Contact

Arjan van den Os, email