Agenda

Tweedaagse mastercursus Kerkelijk Onderwijs

Tweedaagse mastercursus Kerkelijk Onderwijs

In de driejarige TUA-master wordt een nieuwe module ‘Kerkelijk Onderwijs’ van 5 EC aangeboden, waarvoor wij graag naast studenten van de TUA ook deelnemers van buiten de TUA uitnodigen. Deze module is gericht op het verdiepen en verbreden van het kerkelijk onderwijs.

De verdieping zit hierin dat de deelnemer door middel van opdrachten en bijeenkomsten zijn pedagogische en didactische bekwaamheden verder ontwikkelt. Voor de studenten geldt dat zij hiervoor in hun stagegemeente intensieve praktijkervaring opdoen.

De verbreding houdt van alles in: deze module gaat niet alleen over de jongerencatechese, maar over alle vormen van kerkelijk onderwijs. Het gaat dus ook om de vaardigheden voor het leiden van Bijbelstudies en Bijbelstudiegroepen, de leerdienst, vormen van catechese voor kinderen en volwassenen, het samenstellen van schriftelijke Bijbelstudies voor kerkbladen, het opzetten van trainingen voor leidinggevenden en het leiden van gesprekken over het onderwijs binnen een gemeente.

Daarom ligt er veel accent op het ontwikkelen van een persoonlijke, realistische visie op kerkelijk onderwijs in de kerk van nu. Bij de colleges hierover kunnen ook de begeleiders of mentoren van de studenten aansluiten.

Tweedaagse cursus

Twee dagen van de module ‘Kerkelijk Onderwijs’ worden aangemerkt als cursus in het kader van de permanente educatie (D.V. op 7 oktober en 18 november). Hiervoor worden predikanten en kerkelijk werkers uitgenodigd. Zij gaan met elkaar en met de studenten in gesprek aan de hand van eigen catecheselessen, Bijbelstudies en andere kerkelijk-onderwijsproducten.

Daar ligt een belangrijk ideaal van de TUA: als opleiding samen (op)werken met ervaringsdeskundigen uit de breedte van de kerk, om alle generaties in die kerk te dienen met houdbaar, hedendaags onderwijs dat krachtig verbonden is met wat de kerk der eeuwen ons heeft overgedragen. Wie de module Kerkelijk Onderwijs volgt (en dat kan ook als onderdeel van een minor van 10 EC), mag aan dat ideaal een wezenlijk steentje bijdragen, binnen de opleiding én in de eigen geloofsgemeenschap.

De tweedaagse cursus levert 1,5 EC op en de kosten hiervoor zijn € 150,-

Wil je meer weten, mail dan naar lsnoek@tua.nl. En verspreid deze informatie gerust verder! Alle nadere informatie staat in de studiegids van 2020-2021. Uiterste aanmelddatum is 26 september 2020.