Agenda

Week van de Vroege Kerk. Thema: ‘De lofprijzing in de Vroege Kerk en nu’

Week van de Vroege Kerk. Thema: ‘De lofprijzing in de Vroege Kerk en nu’

Van D.V. 16-20 november 2020 organiseren we, net als vorig jaar, een Week van de Vroege Kerk. Thema dit jaar is 'De lofprijzing in de Vroege Kerk en nu'.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit. In het najaar hopen we tijdig op deze plek meer gedetailleerde informatie te plaatsen.

Maandagavond 16 november: Openingslezing door prof. dr. M.A. van Willigen.
Thema: ‘De ontwikkeling van de hymne vanuit het Nieuwe testament tot Beda Venerabilis’.

Dinsdagmiddag 17 november: Openbaar college door prof. dr. M.A. van Willigen.
Thema: ‘Augustinus’ visie op kerkelijke en apocriefe hymnes’.

Woensdag 18 november: Minisymposium over ‘Hymnen in de Vroege Kerk’. Tevens boekpresentatie van de dwarsligger ‘Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk’.

Donderdagavond 19 november: Lezing over Hymnen in de Vroege Kerk en het prijzen van God in de 21e eeuw. Sprekers: prof. dr. M.A. van Willigen en drs. A.A.F. van de Weg.

Vrijdag 20 november: Lezing voor sponsoren en donateurs van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, tevens toegankelijk voor andere belangstellenden. Thema: ‘De Lofprijzing als kern van ons belijden’. Sprekers: ds. P.J. den Admirant en prof. dr. M.A. van Willigen.

De bijeenkomsten vinden plaats op de TUA, behalve de lezing op donderdag 19 november, die in de Victorkerk te Apeldoorn wordt gehouden (Jachtlaan 187).
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Wel vragen we u om zich vooraf aan te melden voor de op de TUA te houden bijeenkomsten. Dat kan door middel van een mail naar registration@tua.nl.