Beroepsmogelijkheden

Medewerker Deputaatschap Israël

Johannes Schot

Medewerker Nederland bij het Deputaatschap voor Israël (GG) te Woerden

 • Ondersteuning en aansturing verschillende (binnenland)commissies: bijv. voorlichting, redactie magazine Israëlbode, onderwijs, jongeren.
 • Verslaglegging vergaderingen buitenland(commissies): bijv. Israël en Oost- Europa.
 • Beheer diverse websites: algemene site, onderwijssite, website met e-books in verschillende talen (Hebreeuws, Russisch, Hongaars etc.).
 • Eindredactie Israëlbode (5 keer per jaar).
 • Onderhouden contacten met voorlichters, coördinatie bijeenkomsten.
 • Onderhouden contacten met Israëlcommissies.
 • Aansturen diverse vrijwilligers.
 • Fondswerving + ondersteunen acties.
 • Organiseren diverse activiteiten (vrouwenochtend, themadag, Israëldag, cursussen, reizen).
 • Soms bezoeken van projecten in Israël en Oekraïne
 • Opvang werkzaamheden algemeen secretaris bij afwezigheid tijdens werkreizen en vakantie