Home

Dr. G.A. van den Brink

Dr. G.A. van den Brink

Universitair hoofddocent Kerkgeschiedenis, docent filosofie

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Dr. G.A. (Gert) van den Brink (1974) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht, en was van 1998 tot 2003 docent klassieke talen in het middelbaar onderwijs. Aan de UU studeerde hij in 2006 af in de godsdienstwijsbegeerte op de relatie tussen empiricisme en atheïsme bij Herman Philipse. Van 2010 tot 2020 was hij gemeentepredikant van de Laankerk (hersteld hervormde gemeente) te Rotterdam. Met een joint doctorate promoveerde Van den Brink in 2016 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven in de kerk- en dogmageschiedenis. Zijn dissertatie is bij Brevier Kampen gepubliceerd (zie publicaties). 
In september 2020 werd Van den Brink als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA. De speerpunten van zijn wetenschappelijk werk liggen bij het Lutheronderzoek, de kritische editie van de Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae, en de kritische editie van de Politica Ecclesiastica van Gisbertus Voetius. In 2023 is hij aan deze universiteit deeltijds aangesteld als universitair hoofddocent bij de vakgroep Historische Theologie.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Predikant van de Hersteld Hervormde Kerk (emeritus)
  • Vertaler bij de Luther Heritage Foundation (Latijn – Nederlands)
  • Vertaler voor Concordia Publishing House (Latijn – Engels)
  • Lid van het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), van 2002-2019