Home

Drs. A. Heystek

Drs. A. Heystek

Docent psychologie

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Ad Heystek (1956) is geboren in Rotterdam en opgegroeid in een orthodox-christelijk (gereformeerd) milieu. Na de pedagogische academie studeerde hij sociale pedagogiek en ontwikkelingspsychologie aan de Nutsacademie te Rotterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Verder bekwaamde hij zich tot hulpverlener voor adolescenten. Hij is altijd werkzaam geweest in het (beroeps)onderwijs, het meest binnen de opleidingen van de sociaal pedagogische hulpverlening, als docent, begeleider en (student)hulpverlener. Daarnaast was en is hij actief in kerkelijk (bestuurlijk) werk. Vijf jaar (2004-2009) was hij werkzaam als diaconaal consulent in de Christelijke Gereformeerde kerken. Sinds 1997 werkt hij voornamelijk als docent psychologie in het hoger theologisch (beroeps)onderwijs. Hij ziet het als zijn missie om de verworvenheden van de sociale (psychologische) wetenschappen voor de vorming van beroepspersonen in te brengen in de opleiding en vorming van de predikant/ kerkelijk werker.

Functies/lidmaatschappen

  • Docent psychologie CHE Academie voor Theologie
  • Ouderling in de CGK Veenendaal (P)
  • Vicevoorzitter klachtencommissie inzake misbruik in pastorale relaties
  • Voorzitter bestuur ‘Thuis in West’, een missionair-diaconaal project te Rotterdam
  • Lid werkgroep ‘Jeruzalempost’, Centrum voor Israëlstudies

Publicaties

  • ‘Een psychologische benadering’, in: Onder spanning, een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving [Pieter Boersema en Stefan Paas (red.)], Kampen 2011.
  • ‘Diaconaat in de samenleving’, in: Dienen en delen, basisboek diaconaat [dr. G.C. den Hertog en dr. A. Noordegraaf (red.)], Zoetermeer 2009.