Home

Drs. J. van 't Spijker

Drs. J. van 't Spijker

Docent missiologie en evangelistiek

Stuur een e-mail

Functies/lidmaatschappen

  • Adviseur van cluster Bezinning en Toerusting van Deputaten Evangelisatie van de CGK
  • Adviseur Deputaten Buitenlandse Zending CGK
  • Vertegenwoordiger van de TUA in stichting Promise (Foundation for the Promoting of Reformed Missiology and Ecumenics), met als functie treasurer 

Publicaties

Lijst van publicaties