Home

Drs. J. van 't Spijker

Drs. J. van 't Spijker

Docent missiologie en evangelistiek

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Jan van ’t Spijker werd op 31 januari 1960 te Drogeham geboren. Hij studeerde aan de TUA waar hij in 1985 het kandidaatsexamen theologie aflegde. Hij werd predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en diende achtereenvolgens de gemeenten van Nieuw-Amsterdam (1985-1991), Zwijndrecht (1991-1996) en Hoogeveen (2005-2011). Van 1997 tot juni 2005 was hij in zendingsdienst. Hij was werkzaam als toerustingspredikant in een, samen met Rádio Trans Mundial opgezet interkerkelijk project in de provincie Zambézia in Mozambique. In januari 1997 deed hij doctoraalexamen waarbij hij een scriptie schreef op het snijvlak van kerkgeschiedenis en missiologie over Voetius’ traktaat De Prima Plantatio et Collectio Ecclesiae, aut Ecclesiarum: de eerste gereformeerde zendingstheologie.

Na terugkeer uit zendingsdienst werd hij in 2008 in een parttime aanstelling (0,3 fte) benoemd tot docent missiologie en evangelistiek aan de TUA. Per 1 september 2011 beëindigde hij zijn werk als gemeentepredikant en kwam hij volledig in dienst van de TUA. Naast de missionaire vakken geeft hij ook diakoniek en gemeenteopbouw. Hij is daarnaast bezig met een promotieonderzoek dat zich richt op de missionaire identiteit van de kerk.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Adviseur van cluster Bezinning en Toerusting van Deputaten Evangelisatie van de CGK
  • Adviseur Deputaten Buitenlandse Zending CGK
  • Vertegenwoordiger van de TUA in stichting Promise (Foundation for the Promoting of Reformed Missiology and Ecumenics), met als functie treasurer