Home

Holland Scholarship

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Studeer jij momenteel aan de Theologische Universiteit Apeldoorn? Denk je aan studeren, stage lopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring.
Meld je aan voor het Holland Scholarship!

Voor wie?

Het Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de TUA die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER.

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Aanvragen

Het Holland Scholarship vraag je vóór 1 februari 2023 aan bij de studieadviseur met behulp van dit formulier.

Zie ook de info-flyer.

WilWeg

Op www.wilweg.nl/hollandscholarship vind je informatie over het Holland Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl.

Selectiecriteria

- Je volgt een voltijd opleiding aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
- Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland.
- Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER.

Omdat het ministerie van OC&W voor TUA-studenten slechts één beurs per jaar beschikbaar stelt, zal door de TUA ook gekeken worden naar
- Het gemiddelde van de studieresultaten
- Je studietempo
- De samenhang van het beoogde programma in het buitenland en het programma aan de TUA.