Home

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter

Docent nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn

Stuur een e-mail

Lidmaatschappen

  • Lid van Vereniging Classici Nederland
  • Lid Oikos (Onderzoeks Instituut Klassieke Oudheid Studiën)
  • Lid Vereniging van Oudchristelijke Studiën
  • Lid Association Internationale d’Etudes Patristiques

Publicaties

  • Four Pseudo-Chrysostomian Homelies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g), Transmission, Critical Edition, and Translation (Amsterdam: 2015) (dissertatie).
  • ‘Onbekend maakt onbemind. Een preek van Johannes Chrysostomus over Handelingen’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015).
  • ‘Vreemdelingen die de wereld bijeenhouden. De positie van de christenen volgens de Brief aan Diognetus’, in: G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red.), Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een urgent theologisch thema [Apeldoornse Studie 59], Apeldoorn 2012, 57-64.