Onderwijs

Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding

Over de studie

Het onderwijsprogramma van het Nederlands Gereformeerde opleidingsinstituut is een aanvullend programma van 20% op een theologische hoofdopleiding. Het programma sluit aan bij de bestaande BaMa-structuur van de TUA.
 
Binnen het Bachelor-deel van de opleiding ligt het accent op verwerving van kennis en vaardigheden. Brandpunten hierbij zijn de aandachtsvelden homiletiek, bijbelkennis, hermeneutiek en persoonlijk functioneren. Binnen het Master-deel van de opleiding ligt het accent op verdieping en operationalisering van opgedane kennis en vaardigheden. Brandpunten hierbij zijn de aandachtsvelden praktische theologie, stage en identiteitsvakken: leer en functioneren van de kerk, gerelateerd aan de identiteit en context van de NGK.
 
Zie verder http://www.ngk.nl/werkvelden/ngp/ en Studiegids NGP.