Onderzoek

Promoveren vanuit GST

Promoveren vanuit de Greenwich School of Theology

                                             

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat samenwerken met de Greenwich School of Theology (GST) in Engeland. Doel van de samenwerking is promovendi op te leiden en te begeleiden naar hun promotie. GST is een onafhankelijk privé-instituut, dat sinds 1958 masteropleidingen op afstand aanbiedt, op het gebied van theologische en religieuze vakken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een promotiestudie te doen, waarbij GST tot nu toe samenwerkte met de North-West University in South Africa. Vanaf 1 oktober 2019 gaan de promotietrajecten verder onder de gezamenlijke vlag van GST en TUA. Met deze constructie blijft de mogelijkheid bestaan om het internationale netwerk dat GST in de afgelopen jaren heeft opgebouwd promotietrajecten aan te bieden ten dienste van kerk en theologie.

Zowel de TUA als de GST zijn verheugd en dankbaar over de samenwerking. Prof. dr. Herman Selderhuis, rector TUA: 'De overeenkomst met GST sluit goed aan bij de uitwerking van onze plannen en geeft de TUA een extra-mogelijkheid de wetenschappelijke beoefening van theologie te versterken'. Prof. Dries du Plooy, voorzitter van de Board of Directors of GST: ‘Die ooreenkoms is beslis tot voordeel van beide inrigtings en behoort by te dra tot die beskikbaarstelling van teologie aan soveel meer mense.'