College van docenten - Theologische Universiteit Apeldoorn
Over de TUA

Docenten

Docenten 

Mw. drs. C.T. Boerke
Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
 

Drs. I.D. Haarsma
Docent filosofie en methodologie
 
Drs. A. Heystek
Docent psychologie
 

Dr. M.C. Mulder
Docent judaïca en Nieuwe Testament

Mw. dr. J.J. Oosterhuis-den Otter
Docent Grieks en Latijn
 
Dr. J.W. van Pelt
Docent poimeniek
Drs. J. van 't Spijker
Docent missiologie en evangelistiek
Dr. D.J. Steensma
Docent ethiek
H. de Waard MA
Docent oudtestamentisch Hebreeuws en bijbels Aramees


Overig wetenschappelijk personeel

Mw. P.D. Baarda MA
Wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie

T.E. Boele-Noort MA
Promovendus Kerkrecht

J. van den Os MA
Promovendus Nieuwe Testament

Dr. A. Versluis
Geassocieerd onderzoeker Oude Testament


Studie-ondersteuning

Mw. N. Duijzer-Algra
Logopedist
H. Wijma MLD
Docent persoonlijke en praktische vorming