Over de TUA

Docenten

Docenten 

Mw. drs. C.T. Boerke
Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
 

Drs. I.D. Haarsma
Docent filosofie en methodologie
 
Drs. A. Heystek
Docent psychologie
 
Mw. dr. J.J. Oosterhuis-den Otter
Docent Grieks en Latijn
 
Dr. J.W. van Pelt
Docent poimeniek
Drs. J. van 't Spijker
Docent missiologie en evangelistiek
Dr. D.J. Steensma
Docent ethiek
H. de Waard MA
Docent oudtestamentisch Hebreeuws en bijbels Aramees


Studie-ondersteuning

Mw. N. Duijzer-Algra
Logopedist
H. Wijma MLD
Docent persoonlijke en praktische vorming


Wetenschappelijk medewerker

Mw. P.D. Baarda MA
Wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie


Geassocieerd onderzoeker

Dr. A. Versluis
Geassocieerd onderzoeker Oude Testament