Dr. A. Versluis

Universitair hoofddocent Oude Testament
Opleidingscoördinator HGT
Senior onderzoeker onderzoeksprogramma BEST 
(Biblical Exegesis and Theology)

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Arie Versluis (1979) studeerde theologie te Apeldoorn en semitische talen (Hebreeuws-Aramees/Akkadisch) te Leiden. In 2012 promoveerde hij aan de TUA op een onderzoek naar de opdracht van God om de Kanaänieten uit te roeien (Deut. 7). Van 2006 tot 2022 was hij gemeentepredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als geassocieerd onderzoeker was hij verbonden aan de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST). Sinds november 2022 is hij universitair hoofddocent Oude Testament aan de TUA.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies en lidmaatschappen

  • Hoofdredacteur De Wekker
  • Secretaris van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW)
  • Lid Raad van Toezicht Scholengroep Driestar-Wartburg
  • Voorzitter afdeling Apeldoorn van Ex Oriente Lux 
  • Lid van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW), de Society of Biblical Literature (SBL), de European Association of Biblical Scholars (EABS) en Tyndale Fellowship, en senior onderzoeker/lid van NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religie).