College van hoogleraren

Prof. dr. A.A. Clement

Prof. dr. A.A. Clement

Hoogleraar theologie en muziek

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Prof. dr. Albert Clement (1962) behaalde in 1986 en 1988 resp. de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus orgel aan het Brabants Conservatorium bij Bram Beekman. Nog tijdens zijn studie volgde hij Masterclasses bij Ton Koopman, Ludger Lohmann en Wolfgang Rübsam. Daarnaast studeerde hij muziekwetenschap aan de universiteit te Utrecht en theologie aan de universiteit te Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht (cum laude) op een interdisciplinair proefschrift over Johann Sebastian Bach (promotor: Willem Elders). In de jaren 1991-1996 was hij KNAW-fellow; eveneens op voordracht van de KNAW werd hij in 2004 Akademiehoogleraar aan de Universiteit Utrecht, waar hij thans een gewone leerstoel bezet. Ook in 2004 stond hij aan de wieg van University College Roosevelt in Middelburg, dat hij vanaf 2003 hielp oprichten en waar hij sindsdien hoofd is van de muziekafdeling. Hij introduceerde hier Performing Arts in het Nederlandse universitaire onderwijssysteem. Clement is een internationaal erkend expert op het gebied van barokmuziek. Van zijn grote internationale groep promovendi brachten drie het inmiddels zelf tot hoogleraar.

Bijna 400 publicaties staan op zijn naam, waaronder diverse boeken over Bach en over muziek uit de Renaissance. Sinds 1992 is hij General Editor van de reeks Exempla Musica Zelandica, waarin het KZGW tot dan toe onbekende, aan Zeeland gerelateerde muziek uitgeeft. In 2014 verscheen de door hem geredigeerde, aan Ton Koopman opgedragen bundel Studies in Baroque, waaraan een ruim aantal internationale specialisten meewerkte. In 2015 verscheen bij Dr. J. Butz Verlag (Bonn) het eerste deel in de reeks Buxtehude-Studien, waarvoor hij samen met Christoph Wolff (Harvard) de eerste wetenschappelijke artikelen leverde. Eveneens in 2015 ontving hij van Masaaki Suzuki het verzoek, samen te werken in diens bij BIS Records (Zweden) aangevangen cd-project met de integrale opnamen van Bachs orgelwerken, waarvoor hij sindsdien de toelichtingen verzorgt.

Op dit moment bereidt hij boeken voor over J.S. Bach en Felix Mendelssohn Bartholdy. Voorts leidt hij een internationaal Bach-project, gewijd aan de zo genoemde ‘Bach-bijbel’, een commentaar van Abraham Calov waarin Bach honderden aantekening heeft gemaakt. Inmiddels verscheen hiervan een editie in facsimile en binnenkort zal bij Van Wijnen onder redactie van Clement een begeleidende, meertalige bundel met wetenschappelijke studies door twaalf auteurs verschijnen. 

Publicaties

 • “O Jesu, du edle Gabe”. Studien zum Verhältnis von Text und Musik in den Choralpartiten und den Kanonischen Veränderungen von Johann Sebastian Bach (Ph.D. Disserta­tion, Utrecht 1989) [282 pp.]
 • Exempla Musica Zelandica. Music series of the Royal Zeeland Society of Sciences (1992-present; VIII Vols. appeared, each with an Introduction in English) (general editor).
 • “A Case of Liturgical Practice in Johann Sebastian Bach’s Home? – The four Duets BWV 802-805”, Ars et Musica in Liturgia. Essays presented to Casper Honders on His Seventieth Birthday, eds. Frans Brouwer & Robin A. Leaver (Metuchen NJ & London 1994), pp. 32-55.
 • Met Eric Jas, eds.: From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders (Amsterdam / Atlanta 1994) [XIII+391 pp.]
 • Ed.: Das Blut Jesu und die Lehre von der Versöhnung im Werk Johann Sebastian Bachs / The Blood of Jesus and the Doctrine of Reconciliation in the Works of Johann Sebastian Bach. Proceedings of the International Colloquium, Amsterdam, 14-17 September 1993 [Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Verhandelin­gen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 164] (Amsterdam / Oxford / New York / Tokyo 1995) [XII & 304 pp.]
 • Met Arno Forchert, Martin Petzoldt: Wege Zu Bach. II. Folge – Drei Aufsätze [= Societas Bach Internationalis, Jahresgabe 1995] (Stuttgart 1995).
 • Der dritte Teil der Clavierübung von Johann Sebastian Bach. Musik – Text – Theolo­gie (Middelburg 1999; Bonn 22017) [xii & 450 pp.]
 • ‘Bach en de theologie’, R. Nauta (ed.), Bach en de theologie. Een verkenning van geloof en gevoel (Nijmegen 2001), pp. 74-115.
 • ‘Jan Pieterszoon Sweelinck: een stadsorganist van wereldfaam tussen calvinisme en ka­tho­li­cis­me’, Louis Peter Grijp (ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp. 182-190.
 • “On the Inner Correlation of BWV 645-650 and its Significance”, BACH. Journal of the Riemenschneider Bach Institute, Vol. 34/2 (2003), pp. 1-62.
 • Over Bach, Boeken en Barbaren [Inaugural lecture Utrecht, 21 March 2005] Amsterdam 2005 (26 pp.).
 • ‘Johann Sebastian Bach and the Praise of God: Some Thoughts on the Canon Triplex BWV 1076’, Dan Zager (ed.), Music and Theology. Essays in Honor of Robin A. Leaver (Lanham, Maryland / Toronto / Plymouth 2007), pp. 147-168.
 • ‘Mendelssohn and Bach’s Matthew Passion. Its Performance, Reception, and the Presence of 70 original Choral Parts in the Netherlands’,Tijdschrift van de Koninklijke VNM 59/2 (2009), pp. 141-155.
 • ‘Music as a Liberal Art and the Invention of the Telescope’,  A. van Helden, S. Dupré, R. van Gent, H. Zuidervaart (eds.), The Origins of the Telescope [= History of Science and Scholarship in the Netherlands Series, Vol. 12] (KNAW Press, Amsterdam 2010), pp. 321-340.
 • Met Eric Jas, eds., Josquin and the Sublime. Proceedings of the International Symposium at Roosevelt Academy, Middelburg, 12-15 July 2009. [Centre d’études supérieures de la renaissance. Collection ‘épitome musical’] (Turnhout, Brepols 2011).
 • ‘Gradus ad Lipsias: Zum Fux-Verständnis in Bachs Kreisen’. In: T. Erhardt (Hrsg.), Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770 [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2013), pp. 53-68.
 • Studies in Baroque. Festschrift Ton Koopman (Dr. J. Butz Verlag, Bonn, 2014). [392 pp.] (ed.)
 • ‘An Ingenious Father Figure to Bach: Buxtehude and his Chorale Fantasia Nun freut euch, lieben Christen gmein.’ In: Albert Clement, ed., Studies in Baroque. Festschrift Ton Koopman (Bonn, 2014), pp. 137-159.
 • Eine geniale Vaterfigur für Bach: Buxtehude und seine Choralfantasie Nun freut euch, lieben Christen gmein. In: Buxtehude-Studien I [Internationale Buxtehude-Gesellschaft] (2015), pp. 107-130.
 • Exempla Musica Zelandica IX: Lupus Hellinck, Three four-part Masses, ed. Bonnie Blackburn (Oxford) [Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen] (Middelburg 2016) [xvi & 116 pp.] (general editor)
 • 'Jacob Jehuda Leon en de tempel van Salomo'. In: Middelburg en de Mediene. Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen (Antwerpen / Apeldoorn 2017), p. 171-180.
 • 'Het muziekleven in Middelburg ten tijde van de oprichting van het Zeeuws Genootschap: een nadere verkenning'. In: Een hoger streven. Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuws Genootschap, 1769-2019 [= Archief 2019. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen], p. 241-264.
 • ‘Musical Culture in Middelburg in the Times of Isaac Beeckman’. In: Knowledge and Culture in the Early Dutch Republic: Isaac Beeckman in Context, eds. Albert Clement, Arjan van Dixhoorn, Klaas van Berkel (AUP: Amsterdam 2022), p. 317-338.
 • ​[articles on a number of composers in:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Oxford University Press, Oxford 2005-)
 • [articles on a number of composers in:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Bärenreiter, Kassel etc. 1994-)​

Functies en lidmaatschappen

 • 1980-: Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (Chairman Dpt. Zeeland 1990-1994)
 • 1981-: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) [Royal Zeeland Society of Sciences] (Board member 1993-1999)
 • 1981-2014: Werkgroep Muziek [Music Department] of the KZGW (Chairman 1991-2003)
 • 1984-: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM); vanaf 2021 lid van het bestuur
 • 1986-: Neue Bach Gesellschaft
 • 1991-2003: International Society for Theological Bach Research [Internationale Arbeitsgemeinschaft für theologische Bachforschung e.V.] (President 1999-2003)
 • 1992-: General editor of the Exempla Musica Zelandica series of the Royal Zeeland Society of Arts and Sciences
 • 1995-: Editorial Board member (period 1600-1800) of the Journal of the Royal VNM
 • 2000-: American Bach Society
 • 2004-: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • 2004-2012: Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek (Chairman)
 • 2005: Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs (Artistic Comittee member)
 • 2006-2012: Stichting Josquin des Prez (Board member)
 • 2008-: Studium Chorale (member 'Artistieke Adviesraad')
 • 2009-2012 Stichting Promotie Koorcultuur Zuidwest Nederland [Koorplein Zeeland] (Founder and Chairman)
 • 2016-2019: Etty Hillesum Research Centre [Middelburg] (Vice-chairman of the Board of Trustees)
 • 2018-: Isaac Beeckman Stichting (Board member)
 • 2018-: Dutch Baroque (Member 'Comite van Aanbeveling')
 • 2018-: Member of the Board of Governors of La Bourse des Pauvres Honteux
 • 2021-present: Member of the Board of the Royal Society for Music History of the Netherlands
 • 2022-present: Senior Member of NOSTER (Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion)